Cena Inženýrské akademie ČR za rok 2020 byla udělena týmu CIIRC ČVUT

cena IAČR

V úterý 23. listopadu během slavnostního večera v Betlémské kapli v Praze předala Inženýrská akademie ČR (IA ČR) již po dvacáté čtvrté cenu za vynikající technický projekt. Ocenění za rok 2020 obdržel tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze, a to za ochrannou polomasku RP95-3D. V rámci slavnostního večera také došlo ke jmenování čestného zahraničního člena IA ČR, kterým se stal prof. Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů Průmyslu 4.0 z Německého výzkumného centra pro umělou inteligenci DFKI. Ceremonie se uskutečnila pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc.

cena iačr od preciossa

Autor: Josef Zima, Fakulta strojní ČVUT

Inženýrská akademie ČR ocenila projekt pětičlenného autorského kolektivu CIIRC ČVUT vedeného dr. Vítem Dočkalem. Ochrannou polomasku CIIRC RP95-3D vyvinuli výzkumníci během jednoho týdne v březnu 2020 v reakci na urgentní nedostatek ochranných pomůcek na začátku první koronavirové vlny. S využitím špičkového technologického vybavení Testbedu pro Průmysl 4.0 z evropského projektu RICAIP se podařilo masku jak vyvinout, tak i certifikovat jako profesionální ochranný prostředek. Ve spolupráci s průmyslovými partnery se maska záhy dostala do výroby, první dodávky směřovaly zejména Ministerstvu zdravotnictví ČR. Data pro 3D tisk byla volně sdílena pro nekomerční účely a stáhla si je více než stovka institucí ze 30 zemí světa, včetně amerického námořnictva. Nově založená spin-off společnost TRIX Connections pak ve spolupráci s konsorciem českých firem upravila masku tak, aby ji bylo možné vyrábět sériovou výrobou v nákladu desítek tisíc týdně.

cena IAČR

Autor: Josef Zima, Fakulta strojní ČVUT

„Letos se předsednictvo Inženýrské akademie rozhodlo ocenit inovativní počin, který je zároveň ukázkou účinné spolupráce akademické a průmyslové sféry v inovacích a transferu technologií, navíc s mezinárodním přesahem,“ uvedl prof. Petr Zuna, zakládající člen a prezident IA ČR, a doplnil: „Důležitým aspektem bylo i to, že se jedná o projekt se silnou mírou solidarity v boji s COVID-19.“

cena IAČR

Autor: Josef Zima, Fakulta strojní ČVUT

„Ceny Inženýrské akademie si velmi ceníme. Plně jsme využili moderní technologie a postupy, zejména aditivní výrobu a 3D tisk jakožto kritickou infrastrukturu budoucnosti pro zvládání krizových situací. Kromě potřeby přijít s produktem, který bude skutečně lidem pomáhat, nás také zajímalo, jak nastavit model spolupráce, aby bylo možné ve zhoršených podmínkách produkt vyrábět rychle, a to kdekoli na světě,“ zdůraznil Vít Dočkal, který je na CIIRC ČVUT zodpovědný za řízení strategických projektů, a dodal: „Bez zapojení celé řady partnerů, ať již z veřejné správy nebo z průmyslu, by se nám podobný projekt nepodařilo v takové podobě zrealizovat.“

cena IAČR

Autor: Josef Zima, Fakulta strojní ČVUT

Letošní cena poprvé dostala díky podpoře dlouholetého partnera Preciosa novou podobu. Předána byla ručně tvarovaná trofej z českého křišťálu, která kombinuje moderní postupy a design s tradicí českého skla a rytectví. Trofej symbolizuje Resslův lodní šroub, který má IA ČR ve svém logu.

cena IAČR

Autor: Josef Zima, Fakulta strojní ČVUT

Historicky poprvé byla Cena Inženýrské akademie udělena za rok 1997. Záměrem je stimulovat práci vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků. Mezi nejvýznamnější z doposud oceněných projektů se řadí například vybudování badatelského centra výkonových laserů AV ČR, vyvinutí restaurátorské a konzervační technologie pro mozaiku Poslední soud na katedrále sv. Víta na Pražském hradě, nebo celá řada projektů spojených s vývojem nových strojů a zařízení. Oceněny byly také infrastrukturní projekty, jako je projekt nové odbavovací haly mezinárodního letiště v Praze, projekt vysouvaných tunelů metra pod Vltavou, obří zásobníky pro státní strategické zásoby ropy či originální ocelové konstrukce zastřešení Sazka Arény v Praze a mnoho dalších.

cena IAČR

Autor: Josef Zima, Fakulta strojní ČVUT

Inženýrská akademie ČR: Hlavní činností Inženýrské akademie ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce. Sdružuje významné odborníky technických oborů, výzkumníky, akademiky i představitele průmyslové a veřejné správy, kteří usilují o propojování výzkumu a vývoje s aplikační sférou. Cílem je také tvorba nástrojů pro efektivní uplatnění nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje v praxi a jejich propagace.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut