Cenu za Průmysl 4.0 dostala na sněmu Svazu průmyslu společnost Linde Gas

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu 9. listopadu udělil podruhé Cenu za Průmysl 4.0. Odnáší si ji firma Linde Gas za svůj systém PlantWatch, umělou inteligenci, která hlídá výrobu technických plynů. Kromě ocenění společnost získává také finanční odměnu 50 tisíc korun od České spořitelny. Ta je druhým rokem partnerem Ceny za Průmysl 4.0. Odborná porota projekt vybrala z desítky přihlášených. Mezi TOP 5 se ještě dostaly digitální dvojčata obráběcích strojů společnosti Astra Motor, farmy s 3D tiskárnami ŠKODA AUTO, testbed pro využití 5G sítí od T-Mobile a umělé oči a neuronová síť firmy Vitesco Technologies.

Jako sci-fi uvedené do reálného života zhodnotila odborná porota systém PlantWatch nasazený ve společnosti Linde Gas. V Ropici nedaleko Třince sídlí jedno z deseti globálních řídicích center, k nimž jsou dálkově připojeny jednotlivé výrobny technických plynů od Čech až po Sibiř. V letech 2020 a 2021 nasadil Linde Gas v ropickém centru systém PlantWatch, který ulevil operátorům a zajistil, že vyráběné technické plyny mají stabilní kvalitu. Za něj získala firma letošní Cenu za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy ČR.

sněm svazu průmyslu

Systém PlantWatch, který pracuje na bázi umělé inteligence, neustále sleduje výrobny Linde Gas rozprostřené po regionu. Napovídá operátorům, kde mohou očekávat odchylky od optimálního provozu a jakým zásahem zařízení opět do takového provozu vrátit. PlantWatch tak zvyšuje jejich produktivitu. Díky PlantWatch se zvedl počet řízených zařízení z Ropice o 40 procent, zejména růstem obchodu skupiny Linde v Rusku a Kazachstánu.

„Implementací PlantWatch se nám podařilo zavést jeden z prvků Průmyslu 4.0 v chemickém průmyslu. Společnost Linde Gas tím posílila své kompetence a know-how při řízení a optimalizaci výroby technických plynů. Díky tomu se přesunula kvalifikovaná pracovní místa ze západní Evropy do České republiky, konkrétně do Ropice,“ doplňuje Daniel Sliž, ROC Manager společnosti Linde Gas. Do konce roku 2022 se zvýší počet pracovníků ropického řídicího centra o 30 vysoce kvalifikovaných expertů.

Svaz průmyslu letos vyhlásil Cenu za Průmysl 4.0 již podruhé. Díky ní ukazuje veřejnosti a firmám praktické příklady digitální transformace a zavádění nových digitálních technologií.

„Pořád se setkáváme s tím, že firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 izolovaně bez návaznosti na ostatní firemní systémy. Narážíme i na špatné chápání pojmu digitální dvojče. Dobré příklady z naší Ceny za Průmysl 4.0 by mohly firmám ukázat správnou cestu jejich digitální transformace,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Partnerem Ceny za Průmysl 4.0 je už druhým rokem Česká spořitelna. Její dlouhodobou strategií je pomáhat firmám na cestě k digitální transformaci, která posílí jejich odolnost a konkurenceschopnost. Letos se Česká spořitelna rozhodla sama ocenit rodinnou firmu Astra Motor za její projekt komplexní digitální transformace. Ocenění ČS je spojeno s finanční odměnou ve výši 30 000 Kč.

„Chceme oceňovat menší české rodinné firmy, které svým přístupem, odvahou a inovativností přispívají k transformaci naší ekonomiky. Proto jsme se letos rozhodli udělit Ocenění České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky právě firmě Astra Motor. Může totiž sloužit jako inspirace pro řadu dalších podobných českých společností, které o své digitální transformaci teprve přemýšlejí,” říká Pavel Kráčmar, člen představenstva České spořitelny.

V ROCE 2022 VYHLÁSÍ SVAZ PRŮMYSLU TŘETÍ ROČNÍK CENY ZA PRŮMYSL 4.0.
Už teď mohou firmy přihlašovat další zajímavé projekty Průmyslu 4.0 do třetího ročníku Ceny za Průmysl 4.0. Jejím partnerem opět bude Česká spořitelna, která vítěze odmění voucherem na 50 tisíc korun. Detailní informace o Ceně za Průmysl 4.0 jsou na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR (https://www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0).

TOP 5 PROJEKTŮ Z CENY ZA PRŮMYSL 4.0 ZA ROK 2021
Vítěz Ceny za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy:
Linde Gas – Využití umělé inteligence při sledování procesů ve výrobě technických plynů

Držitel Ceny České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky:
Astra Motor – Digitální dvojče obráběcích nástrojů a komplexní digitalizace firmy

Ostatní projekty z TOP 5

  • Škoda Auto – Využití plastového 3D tisku v oblasti Výroby a logistiky ŠKODA AUTO
  • T-Mobile CZ – Privátní 5G mobilní síť na VŠB-TUO
  • Vitesco Technologies – Detekce vizuálních defektů za použití umělé inteligence

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR