ČEPS poskytla pět milionů korun na pomoc lidem z Ukrajiny

Společnost ČEPS podpořila ze svého Dárcovského programu Český červený kříž v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na celém území České republiky. Dar bude rozdělen do krajských, oblastních asistenčních center a operačního střediska

na financování dobrovolnických aktivit spojených s cílenou a odbornou pomocí běžencům.

Společnost ČEPS v rámci svého Dárcovského programu podpořila Český červený kříž (ČČK) v jeho pomoci lidem, kteří uprchli do ČR před válkou na Ukrajině. Finanční dar ve výši pěti milionů Kč bude rozdělen podle potřeby do krajských, oblastních asistenčních center a operačního střediska Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) ČČK na financování dobrovolnických aktivit spojených s cílenou a odbornou pomocí uprchlíkům na území ČR. Především se jedná o nábor, činnost a rozšiřování aktivit dobrovolníků.

Oblastní spolky ČČK jsou součástí asistenční pomoci na podporu běženců z Ukrajiny zřizované v krajích. Podílejí se na zdravotnických dohledech, psychosociální pomoci, koordinaci dobrovolníků a dalších aktivitách. Operační středisko ÚKŠ ČČK zajišťuje informační linku, koordinuje činnost v rámci České republiky a spolupracuje na dodávkách humanitární materiální pomoci partnerské národní společnosti na Ukrajině (Ukrajinskému červenému kříži).

Dárcovský program je hlavní platformou společenské odpovědnosti ČEPS. Jeho základními pilíři jsou kromě charitativní a humanitární pomoci také rozvoj technického školství, podpora sportu dětí, mládeže a handicapovaných, rozvoj regionální kultury a ochrana životního prostředí. Ročně takto ČEPS podpoří stovky projektů.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps