ČEPS se zapojila do cvičení Safeguard Zlín 2022

čeps

Příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín v rámci akce Safeguard Zlín 2022 procvičovali mimo jiné střežení objektu rozvodny Otrokovice společností ČEPS a EG.D včetně reakcí na nestandardní situace. Cvičení proběhlo v termínu 3.–14. dubna 2022 za účasti téměř 90 vojáků aktivní zálohy.

Část součinnostního cvičení Safeguard Zlín 2022 se uskutečnila ve výcvikovém vojenském prostoru Libavá, následně se příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín přesunuli na rozvodnu Otrokovice, jejíž přenosová část patří ČEPS, a. s., a část distribuční společnosti EG.D. Zde v době od 9. do 12. dubna v rámci krizového námětu procvičovali nejen rutinní činnosti při střežení objektu, ale také reakce na nenadálé a nestandardní situace. Celý výcvik řídil a koordinoval štáb Krajského vojenského velitelství Zlín, který následně také vyhodnocoval reakce vojáků.

„Společnost ČEPS si je velmi dobře vědoma potřeby procvičování ochrany a obrany svých objektů, jejichž význam je zásadní pro bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie. Proto se součinnostních cvičení s Armádou České republiky účastníme dlouhodobě a pravidelně. Těší mě, že koordinace s Krajským vojenským velitelstvím Zlín v rámci akce Safeguard Zlín 2022 proběhla hladce a potvrdila naši bezproblémovou spolupráci s Armádou ČR,“ uvádí bezpečnostní ředitel ČEPS Martin Bílek.

„Ochranu našeho zařízení, které je součástí kritické infrastruktury státu, se snažíme neustále zlepšovat a zvyšovat nejen sami, ale také ve spolupráci s ostatními partnery. K tomu patří i podobná společná cvičení, jako byla akce Safeguard Zlín 2022. Každé cvičení, a tohle to potvrdilo, přináší užitečné informace a praktické zkušenosti, které se dají využít do budoucna. Sami jsme si už mohli v praxi mnohokrát ověřit platnost hesla: Kdo je připraven, nebývá překvapen,“ dodává Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě vedení vysokého a nízkého napětí a člen krizového štábu společnosti EG.D.

„Základní vojenské dovednosti si vojáci zdokonalují v rámci přípravy ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Nicméně nácvik střežení reálného objektu je nenahraditelný. Zde vojáci aktivní zálohy již v praxi musí dokázat své dovednosti a znalosti. Například umět reagovat na možné napadení nebo podat svému veliteli hlášení stanoveným způsobem je v podstatě samozřejmostí. Procvičuje se a hodnotí se správnost a rychlost reakcí na různé typy incidentů, které mohou při zajišťování bezpečnosti objektu nastat,“ říká plukovník Petr Potyka, ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín.

Cvičení Safeguard Zlín 2022, do nějž se zapojilo téměř 90 vojáků aktivní zálohy, potvrdilo význam role jednotky aktivní zálohy při řešení možných krizových situací.

Všechna krajská vojenská velitelství zřizují pěší rotu aktivní zálohy jako svou nedílnou součást. Tyto jednotky jsou prioritně určeny k ochraně objektů kritické infrastruktury a zabezpečení obrany a ochrany svého teritoria. Dále může být jednotka nasazena ve prospěch integrovaného záchranného systému, posílení Policie ČR nebo k ochraně obyvatelstva a majetku v případě vojenského či nevojenského ohrožení.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps