ČEPS udělila medaile za bezpečnost

čeps

Provozovatel přenosové soustavy udělil zástupcům bezpečnostních složek „Medaile za bezpečnost ČEPS“. Slavnostní akt se uskutečnil 12. 10. 2021 v Míčovně Pražského hradu. Medaile oceněným předali ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, předseda představenstva ČEPS Martin Durčák a bezpečnostní ředitel ČEPS Martin Bílek.

Ocenění „Medaile za bezpečnost ČEPS“ je udělováno pracovníkům orgánů veřejné správy a samosprávy, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému, zejména Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR, kteří se významně zasloužili o úspěšné plnění cílů, úkolů a závazků společnosti ČEPS na úseku ochrany kritické infrastruktury.

„Spolupráce s bezpečnostními složkami a veřejnou správou i samosprávou je zásadní pro plnění našeho hlavního poslání – zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy. Medaile za bezpečnost ČEPS jsou oceněním a zároveň i poděkováním za její vysokou úroveň,“ říká Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost společnosti ČEPS.

„Medaile za bezpečnost ČEPS se dají vnímat i jako potvrzení výborné spolupráce a skvělých vztahů mezi provozovatelem přenosové soustavy, bezpečnostními složkami, veřejnou správou a samosprávou. Všem oceněným moc gratuluji, bez jejich obětavého nasazení a profesionálního přístupu by nebylo možné plnit úkoly, které má kritická infrastruktura a záchranný systém na starosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

čeps medaile

Medaile I. stupně (zlatá):

Armáda ČR
genmjr. Ing. Miloslav Lafek – ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany České republiky

Hasičský záchranný sbor ČR
brig. gen. Ing. František Zadina – bývalý náměstek sekce integrovaného záchranného systému a operačního řízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, nyní lektor Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

plk. Ing. Luděk Prudil – ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy

Policie ČR
plk. Ing. Pavel Forst – náměstek ředitele Letecké služby Policie ČR
plk. Mgr. Renáta Havlíková – ředitelka Obvodního ředitelství policie Praha IV

Medaile II. stupně (stříbrná):

Armáda ČR
plk. v zál. Ing. Jaroslav Skalník – major Aktivní zálohy Armády ČR
plk. gšt. Ing. Petr Potyka – ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín
prap. Jiří Bizzarri – starší pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem

Hasičský záchranný sbor ČR
brig. gen. Ing. David Kareš – zástupce velitele pro Úsek záchranné činnosti Záchranného útvaru Hlučín

Policie ČR
plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA – náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
mjr. Mgr. Josef Jeřábek – zástupce vedoucího odboru Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Ostatní
Ing. Marcel Kucr, DiS. – vedoucí Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje

Medaile III. stupně (bronzová):

Armáda ČR
kpt. Mgr. Martin Petr – vedoucí starší důstojník Krajského vojenského velitelství České Budějovice
npor. Ing. Ladislav Janda – zástupce velitele roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Hasičský záchranný sbor ČR
npor. Ing. Jan Brzobohatý – operační důstojník, vedoucí směny krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
ppor. Mgr. Lubomír Ritnošík – velitel čety centrální hasičské stanice Bruntál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
nprap. Jan Svoboda – velitel družstva stanice Strašnice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy

Policie ČR
mjr. Bc. Radim Knot – vedoucí pyrotechnického výjezdu Praha Pyrotechnické služby policie České republiky
nprap. Karel Pošíval – koordinátor krizového vyjednávání Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Ostatní
Petr Jančík – velitel směny Obvodního ředitelství Městské policie Praha 11.
Tomáš Malucha – strážník specialista Obvodního ředitelství Městské policie Praha 10

Zdroj zprávy: ČEPS, a.s.