Certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001

TUV snidaně

Snižujte náklady za energie! Požadavky normy ISO 50001 jsou založeny, podobně jako požadavky dalších systémů managementu, na cyklu PDCA „plánuj-udělej-kontroluj-jednej“ (Plan-Do-­Check-Act). Normu lze implementovat ve všech typech organizací bez omezení a lze ji také začlenit do existujících standardů integrovaného systému řízení.

V rámci plnění požadavků normy ISO 50001 organizace zavádějí a využívají mj. postupy pro:

  • Kontrolu nad užitím energie
  • Snižování energetické náročnosti a dosahování souvisejících finančních úspor
  • Kontrolu nad plněním právních požadavků v oblasti energetické náročnosti. Pro některé organizace je certifikace EnMS přímou možností, jak některé z těchto požadavků splnit.

Implementace požadavků normy ISO 50001 pomáhá mj. snižovat negativní vliv činností organizace na životní prostředí a v tomto smyslu může být vhodným doplňkem systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

tuv sud

S TÜV SÜD si můžete být jisti, že splníte požadavky ISO 50001. Respektování požadavků normy ISO 50001 se zejména v organizacích, které užívají významné množství energie, ukazuje jako skutečně účinné. Podle našich zkušeností EnMS prokazatelně přináší významné úspory energetické i finanční.

Podpora a informace – dokumenty ke stažení:

Vaše přínosy v kostce:

  • Snížíte náklady na energie
  • Snížíte dopad na životní prostředí
  • Dokážete efektivněji využít spotřebovávanou energii
  • Vytvoříte transparentní postup a podpoříte diskusi o řízení energetických zdrojů
  • Podpoříte dobré řešení a správné chování v oblasti energetického managementu
  • Podpoříte energetickou efektivitu díky lepšímu rámci pro dodavatelský řetězec
  • Zlepšíte řízení energií v oblasti projektů na snížení emisí CO2.

Více informací a kontakt pro dotazy naleznete na stránkách TÜV SÜD.