Češi mají inovativní nápady, neumí je však prodat

P r a h a, 11. září 2014 – Úřad průmyslového vlastnictví sice zaznamenal nárůst počtu patentových přihlášek do zahraničí, ale Česká republika za evropským průměrem stále zaostává.
Míra inovativnosti a schopnost využívat systém ochrany duševního vlastnictví přitom významně ovlivňuje konkurenceschopnost podniků, tvorbu nových pracovních míst i výši HDP. Strategie ekonomického růstu opřené o duševní vlastnictví prezentovali nejvyšší představitelé světa patentů a ochranných známek v rámci mezinárodní konference pořádané u příležitosti 95. výročí založení Patentového úřadu v Praze.

„Evropa má vynikající schopnosti pro generování nových nápadů a vynálezů. Přesto stále trpí deficitem inovací. Mnoho evropských zemí, včetně České republiky, má problém účinně využívat výsledky výzkumu, měnit je v obchodovatelné produkty“, zdůraznil jeden z palčivých problémů současnosti Francis Gurry, generální ředitel Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Podle průzkumu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu Evropské unie (OHIM) se odvětví využívající duševní vlastnictví podílí na tvorbě HDP 39 procenty a pomáhají vytvářet více než čtvrtinu pracovních příležitostí. Na rozdíl od USA a rozvinutých ekonomik Asie ale řada evropských států nedokáže optimálně těžit z existujících možností, které systém ochrany duševního vlastnictví přináší. Přichází o cenné zdroje tím, že nevyužívají efektivně know-how, představované zveřejněnými patentovými přihláškami.

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro výzkum a vývoj zdůraznil, že Česká republika má prioritní zájem na zkvalitnění prostředí pro aktivní výzkum a vývoj a vytvoření ideálních podmínek pro růst prosperity jak velkých, tak i malých a středních podniků, a dodal: „Jsme si vědomi, že vláda musí podpořit i investice do perspektivních inovativních oborů, a to nejen ekonomickou stabilitou, ale i prostřednictvím daní.“

Účastníci konference se shodli, že důležitým předpokladem pro budoucí rozvoj je edukační rámec. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) klade hlavní důraz na informování o možnostech čerpání technické inspirace z internetových zdrojů a zvýšení šancí na prodej inovací do světa.

Aktivní využívání všech komponent systému ochrany duševního vlastnictví není snadné, a orientovat se v něm vyžaduje poměrně komplexní vědomosti, a to na národní i globální úrovni. Předseda ÚPV Josef Kratochvíl věří, že se v budoucnu podaří začlenit základy systému ochrany duševního vlastnictví do učebních osnov českých škol.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 95 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany.

Česká republika je členem WIPO od roku 1970.

www.wipo.int
www.epo.org
www.ecta.org
www.upv.cz
www.patentuj.cz