Česká ekonomika letos poroste přibližně o 2,4 procenta

růst šipka graf

Svaz průmyslu a dopravy ČR kvůli dopadům covidové krize upravil svou predikci vývoje ekonomiky. Problémy s logistikou, chybějící součástky a rapidní zdražení řady vstupů zavinily zpomalení růstu české ekonomiky. Svaz průmyslu a dopravy ČR odhaduje, že se růst českého HDP bude letos pohybovat kolem 2,4 procenta. Následující rok by měl být opět lepší, průmyslové firmy podle průzkumu SP ČR očekávají růst počtu zakázek a zisků. Svaz průmyslu odhaduje, že růst HDP v roce 2022 by se mohl přiblížit 4 procentům.

Svaz průmyslu ještě na jaře roku 2021 předpokládal, že růst ekonomiky bude po krizovém roce 2020 svižný. Přibrzdilo ho však několik nesnadných překážek. Proto na konci roku Svaz průmyslu a dopravy ČR odhaduje, že se růst českého HDP za rok 2021 bude nakonec pohybovat pouze kolem 2,4 procenta. „Průmysl se v jarních měsících rychle dostal na předcovidové hodnoty. Výš se mu ale růst následně nepodařilo. Zastavily ho komplikace na trzích či zablokovaná logistika a s ní související problémy s komponenty. Růst naší ekonomiky bude zhruba na polovině hodnoty EU, po covidovém roku 2020 tak bude velmi slabý. Na druhou stranu musím naše firmy pochválit, jak se staví k problémům a výzvám čelem a že stále velká část z nich například ve své výrobě rostla. Věřím, že se situace bude postupně stabilizovat,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Česko podle odhadů Svazu průmyslu poroste zhruba polovičním tempem proti celé Evropské unii. Podle poslední predikce evropské konfederace BusinessEurope by mohl HDP EU za rok 2021 vzrůst o zhruba 4,8 procenta, Evropská komise očekává růst o 5 procent.

Firmám ve větším růstu brání rostoucí ceny materiálů, surovin, energie, přetrvávající problémy s dodávkami některých vstupů či jejich nedostatek, nedostatek pracovní síly či nejistota dalšího vývoje koronavirové epidemie.

FIRMY ČEKAJÍ VYŠŠÍ ZISKY
Výhled firem na rok 2022 je navzdory aktuálním problémům poměrně optimistický. Převládají podniky, které očekávají růst zakázek i zisku, ukázal výsledek pravidelného společného šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky a také říjnový průzkum Svazu průmyslu mezi členskými firmami Svazu.

Celkově by podle odhadu Svazu průmyslu měly zisky firem v roce 2021 i v následujícím roce růst. „Téměř polovina firem z říjnového průzkumu Svazu průmyslu očekává v roce 2021 růst zisku ve srovnání s předchozím rokem,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Konkrétně růst zisku v roce 2021 očekává 43 procent respondentů, dalších 18 procent firem předpovídá zhruba stejný výsledek jako v roce 2020. O trochu pozitivnější jsou firmy pro následující rok. Více než polovina firem (53 %) předpokládá, že dosáhnou vyššího zisku než v roce 2021. Pětina firem pak očekává stejný hospodářský výsledek.

POPTÁVKA A INVESTICE POMÁHAJÍ
Mezi podniky stále převažují ty, podle nichž se domácí a zahraniční poptávka zlepšuje. Pro příštích šest měsíců převažuje počet firem, které čekají, že jim zakázky porostou, ukazuje pravidelné šetření SP ČR a České národní banky. Z průmyslových firem, které se zúčastnily říjnového průzkumu Svazu průmyslu, očekávají dvě třetiny růst zakázek v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021.

Necelá polovina firem z průzkumu Svazu průmyslu plánuje vyšší objem investic než v roce 2021. „Nutně potřebujeme rozproudit investice, abychom naše hospodářství oživili. Klíčové bude pomoci firmám s investicemi například do zelené transformace, digitalizace nebo výzkumu a vývoje, které se přelijí do technologických a produktových inovací. Potřebujeme ale kvalitně připravit a spustit například Národní plán obnovy. Čas na jeho využití se rychle krátí,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle průzkumu Svazu průmyslu firmy hodlají v roce 2022 nejvíce investovat do nových výrobních technologií (57 %), do úspor energie (41 %), do výzkumu a vývoje a do modernizace či rozšiřování výrobního areálu (v obou případech 31 % dotázaných), do vzdělávání svých zaměstnanců (28 %), do uvedení nového nebo inovovaného výrobku či nové služby na trh (24 %).

Svaz průmyslu očekává, že rok 2022 přinese zrychlení tempa ekonomického oživení České republiky zhruba na úrovni 4 procent. I přes zhoršení původních výhledů firem, průzkumy potvrzují pro rok 2022 převahu růstových očekávání. Poptávka by měla dále růst a některé aktuální bariéry se budou postupně zmírňovat, ale do příštího roku se ještě bezpochyby přelijí.

TZ s grafy z průzkumu zde.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu