Česká podnikatelská delegace odlétá do Mongolska podepsat zajímavé smlouvy

Hospodářská komora

K několika obchodním jednáním a podpisu dohod v oblasti strojírenství, stavebnictví nebo posílení přítomnosti českých firem v Mongolsku dojde během oficiální cesty předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery do Ulanbátaru. Podnikatelská delegace Hospodářské komory České republiky vedená jejím viceprezidentem Bořivojem Minářem odletí do této země mezi Ruskem a Čínou na pětidenní misi dnes v noci.

Hospodářská komora České republiky v hlavním mongolské městě organizuje podnikatelské fórum a několik obchodních jednání českých a mongolských firem. Ve 20členné delegaci jsou zastoupené firmy zabývající se mj. výrobou ocelových konstrukcí, roznětových systémů, průzkumem a těžbou uranu, dodávkami vybavení pro letiště nebo pro automobilový průmysl, ale také třeba biotechnologické centrum, advokátní kanceláře nebo pojišťovny.

Podnikatelskou delegaci přijme také primátor města, který podnikatele seznámí s možnostmi jejich zapojení do aktuálně připravovaných projektů města. Kromě podnikatelského fóra a semináře zaměřeného na investiční politiku Mongolska, bankovní systém a politické a ekonomické směřování země se část podnikatelské delegace vypraví do továrny na výrobu kašmíru.

Mongolsko je jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. České projekty se zde zaměřují na ekonomický rozvoj včetně předávání zkušeností z transformace na tržní hospodářství, životní prostředí, zemědělství, sociální otázky a snižování nezaměstnanosti.

Během návštěvy v Mongolsku bude také zahájen společný projekt Ministerstva zahraničních věcí a Hospodářské komory, jehož cílem je podpora aktivit českých firem v zahraničí a posílení jejich trvalé přítomnosti v zemi. Mongolsko bylo českou vládou vybráno jako jedno z pěti zemi na světě, kde budou moci české firmy pilotně vyzkoušet služby, které jim pomohou s úspěšným vstupem na trh. Czech Business Support budou pomáhat firmám s celou škálou aktivit od právních a účetních aspektů založení firmy, vyřizování importní dokumentace až po zastupování v místě a realizaci obchodních zakázek.

Mise navazuje na několik cest Hospodářské komory do Mongolska v minulých letech a přátelské vztahy obou zemí. Československo bylo až do druhé poloviny 80. let po SSSR druhým nejvýznamnějším mongolským obchodním partnerem. Mongolové po Vietnamcích dnes tvoří nejpočetnější asijskou menšinu v České republice. Do tuzemska často přichází za prací kvalifikovaných řezníků v masokombinátech, zaujímají ale také jiné kvalifikované dělnické pozice.

České firmy v Mongolsku mohou uspět v několika oblastech. S cílem zlepšit životní podmínky obyvatel a stav infrastruktury vyhlásila mongolská vláda strategický plán, podle kterého do roku 2030 vzniknou mj. nová průmyslová, obchodní a rezidenční centra. V zemi je potřeba vystavět také turistická centra, letištní plochy a sportovní zařízení. Země má zájem o dovoz zemědělské techniky pro prvovýrobu, např. traktory. Mongolové mají také velmi kladný vztah k české automobilové produkci. Chybí také vrtulníky a heliporty. Díky 55% podílu mladé generace do 30 let se v zemi rychle rozvíjí e-commerce.

Pro zemi je klíčová těžba surovin, která je hlavním zdrojem příjmu země (25% podíl na HDP a 80 % celkového exportu). Příležitosti pro české firmy skýtají megaprojekty v oblasti těžebního průmyslu, české firmy by mohly přispět k zavádění modernějších postupů těžby a zpracování nerostných surovin. Také převážná většina místních zdravotnických zařízení je nedostatečně vybavena zdravotnickou technikou.

Mongolsko je dle OECD exportně riziková země. České firmy vloni vyvezly do Mongolska zboží za téměř 284 milionů korun, zejména kosmetické a hygienické přípravky, ale také traktory a čerpadla. Celkový český export do Mongolska meziročně klesl zhruba o 16 %, stoupá ale podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Mongolsko do ČR vyvezlo zboží za 17 milionů korun, především textilní a kožedělné výrobky, například svetry a kabáty, dále různé koberce nebo přehozy. Dovoz ČR z Mongolska vloni meziročně klesl o 50 %.

Mongolské hospodářství loni vykázalo více než 6% růst. V zemi žije 3,2 milionu obyvatel.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma se zájmem o mongolský trh bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostor a jednacích místností.

Zdroj zprávy: HK ČR
Autor: Miroslav Diro