Česká republika je mezi top 25 zeměmi podle Globálního inovačního indexu

Global Innovation Index-GII

Česká republika (ČR) zaznamenala úspěch na poli inovací. V Globálním inovačním indexu (Global Innovation Index-GII) obsadila 24. místo ze 131 světových ekonomik.Globální inovační index hodnotí světové ekonomiky podle inovačních schopností. Je postavený na sedmi pilířích, ve čtyřech z nich si ČR vede nadprůměrně i ve skupině 49 vysokopříjmových zemí. Jde o infrastrukturu, sofistikovanost obchodu, znalostní a technologické výstupy a tvůrčí výstupy.

Global Innovation Index

 

„Opravdu mě těší výsledek, kterého naše země v žebříčku dosáhla. Před dvěma lety jsme ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace představili revoluční inovační strategii a přesvědčili vládu, že výzkum se stane základem nové hospodářské vize Česká republika: Země pro budoucnost. Vyplatilo se to a postupně se posouváme mezi inovační lídry,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Nejlepších výsledků Česká republika dosahuje ve znalostních a technologických výstupech, tvůrčích výstupech, infrastruktuře a sofistikovanosti obchodu,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík a dodává: „Dosahujeme dílčích úspěchů, ale se současnými výsledky se nemůžeme smířit. Situace v souvislosti s bojem proti SARs-COV2 ukázala, že máme nové národní bohatství a tím je transfer technologií, vývojové týmy a celkově kreativní procesy, které v krátkém čase přináší úspěšná technologická řešení a nové produkty globálního významu. Vše je o tvořivosti, spolupráci od vize k její realizaci.“

Česká republika je silná ve znalostních a technologických výstupech, tvůrčích výstupech, infrastruktuře a v sofistikovanosti obchodu. Co se týče infrastruktury, velmi dobře si stojí s ekologickou udržitelností a environmentálními certifikáty a certifikáty kvality, zde patří mezi top 10. V oblasti inovačních vazeb je podle GII na 1. místě ve výzkumu a vývoji financovaném ze zahraničí. Česká republika nadále vyniká v oblastech, které souvisejí se zpracovatelským průmyslem. Patří mezi top 10 v dovozu vyspělých technologií, vývozu špičkových technologií a ve výrobě špičkových technologií.

Globální inovační index vydávají Cornell University, INSEAD a World Intellectual Property Organisation (WIPO), specializovaná agentura OSN. V roce 2020 GII představuje 13. edici věnovanou tématu: Kdo bude financovat inovace? V samostatné kapitole je příkladová studie financování vědy, výzkumu a inovací z České republiky, kterou zpracoval vicepremiér a ministr Karel Havlíček se svými spolupracovníky. V roce 2008 do této oblasti Česká republika investovala 1,2 % HDP, v roce 2018 to bylo už 1,9 % HDP, což samozřejmě ovlivnilo celkové výsledky GII.

GII bere inovace za klíčovou hybnou sílu hospodářského rozvoje, a proto si klade za cíl poskytovat hodnocení inovací a analýzu odkazující na přibližně 130 ekonomik. Index je hodnotícím žebříčkem inovačních schopností a výsledků světových ekonomik. Měří inovace na základě kritérií, která zahrnují instituce, lidský kapitál a výzkum, infrastrukturu, úvěr, investice, vazby, tvorbu, vstřebávání a šíření znalostí a kreativní výstupy.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo