Česká republika je země start-upů a do roku 2030 chce patřit mezi inovační lídry

For the future

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií v pořadí již osmý seminář k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, tentokrát na téma start-upů. Na akci vystoupili zástupci MPO, Mezinárodní telekomunikační unie, CzechInvestu, LongevitiyTech.fund, ESA BIC Prague, PATRIC, GreenLight, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, SIGNSLATE, Filament ID a FN NANO.

Téma start-upů je součástí mnoha strategických aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora technologických start-upů je významnou součástí Inovační strategie České republiky 2019 – 2030, jejímž cílem je zařadit Českou republiku do roku 2030 mezi inovační lídry. 9. 12. 2019 vláda schválila materiál, který má usnadnit vznik a pomoci zvýšit počet nově založených spin-off firem z akademických institucí. V těchto dnech se připravuje i strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice,“ zaměřená na oblast budování a rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní komunikaci, jež má podpořit budování inovačních ekosystémů postavených na digitálních technologiích. Strategie naplňuje cíle dokumentu Digitální Česko, který se týká dopadů digitalizace na hospodářství a společnost a usiluje o jednotný a inovativní přístup ČR k problematice digitální agendy.

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), vrcholná organizace OSN, zabývající se problematikou informačních a komunikačních technologií pořádá ve dnech 4. – 8. května 2020 v Ženevě celosvětový summit k umělé inteligenci „AI for Good“. Hlavním cílem setkání je zrychlit naplňování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, propojit umělou inteligenci a technologie s globálními výzvami a identifikovat možnosti využití umělé inteligence pro globální dopady. Pro start-upy se otvírá velký potenciál při řešení těchto výzev. Summit se bude zabývat oblastmi, jako jsou autonomní systémy, prediktivní analytika, rozpoznávání objektů, personalizace pomocí strojového učení, vzájemná interakce strojů a lidí, implementace chatbotů, hlasových asistentů, využívání pokročilých výpočetních schopností při řešení různých problémů a identifikace neznámých anomálií v umělé inteligenci.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje start-upy bez omezení působnosti. Z hlediska podnikání je ICT sektor v České republice dominantní (80 – 90% start-upů působí v sektoru informačních a komunikačních technologií). Převažují startupy z oblasti software, online služeb a e-commerce. Objevují se i start-upy zaměřené na IoT, finanční služby a health care. Naopak velmi nízké je zastoupení společností, které se zabývají výrobou, materiály, hardwarem a IoT. CzechInvest poskytuje start-upům řadu programů. Nabízí poradenství při tvorbě strategií, pomoc s inkubací pro vesmírné projekty, akceleraci směrem do zahraničí nebo propojování start-upů s partnery a investory. V letech 2016 – 2019 vyslal CzechInvest v rámci svých programů do Londýna, Silicon Valley, Singapuru a New Yorku přes 181 start-upů.

Posláním LongevityTech.fund je přenášet perspektivní výsledky výzkumu v oblasti biotechnologií, medicíny a umělé inteligence do praktických aplikací a pomoci tak nadějným early-stage startupům vyrůst a oslovit celosvětový trh. Fond se zaměřuje na fenomén nazvaný longevity, spojený s megatrendy nejrychleji rostoucí demografické skupiny lidí nad 50 let. Podporuje projekty zaměřené na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje technologií, které spadají pod tento fenomén, který si klade za cíl prodloužit aktivní část života a zvýšit jeho produktivitu. Zde se vytváří prostor pro inovace, podnikání a vznik nových firem a České republice se nabízí šance vybudovat průmyslové odvětví s obrovským potenciálem růstu a uplatněním umělé inteligence.

ESA BIC Prague je podnikatelský inkubátor, zaměřující se na vesmírné technologie. Program spadající pod Evropskou kosmickou agenturu v České republice zaštiťuje agentura CzechInvest. Podporuje projekty, které se zabývají kosmickými technologiemi a jejich převodem do praxe. S partnery pořádá Czech Space Week. Týden českých kosmických aktivit nabízí odborné akce, workshopy a technologické aktivity. ESA BIC podporuje řadu start-upů. Například Stratosyst navrhuje, vyrábí a uvádí na trh stratosférickou observatoř, která umožňuje pozorování Země a přenos dat. TRIPHOOD je mobilní aplikace na výlety s příběhem. OctoGEO se zabývá zpracováním satelitních a leteckých dat, z nichž vytváří mapy, které začínají konkurovat Google Maps. Vznikl před rokem a dnes ho měsíčně využije přes 200 milionů lidí včetně NASA, ESA nebo AIRBUS. FOXWORKS AEROSPACE pracuje na vývoji softwaru kosmického simulátoru, který má sloužit jako výuková hra nebo pro kosmický sektor např. pro simulaci pohybu vesmírných plavidel, satelitů a družic. FESTKA je výrobce nejmodernějších kol z ultralehkého materiálu určeného pro stavbu raket. InsightART chrání umělecké dědictví pomocí rentgenové zobrazovací technologie nové generace. Prostřednictvím speciální robotické paže nabízí pomoc odborníkům v oblasti restaurování umění a odhalování padělků. NG AVIATION digitalizuje letecká data a komunikaci na letištích. Nabízí monitorovací systém provozu letiště a jeho integraci do digitálních map letiště, čímž usnadňuje navigaci.

PATRIC neboli Prague Advanced Technology and Research Innovation Centre je mezinárodní centrum výzkumu pokročilých technologií a inovací. S využitím know-how AtoBe by měl od 1. 1. 2020 na půdě ČVUT začít působit akcelerační program a inkubátor pro výzkumné a podnikatelské projekty, který bude podporovat akademický start-up ekosystém. PATRIC získal know-how v podnikatelském centru a technologickém akcelerátoru AtoBe Israeli Accelerator na Azrieli College of Engineering v Jeruzalémě. Nabízené služby budou např. mentoring, poradenství, zázemí a zdroje pro výzkum, vývoj a nasazení projektů v praxi, ale i další podpora pro start-upy a rozvoj podnikatelských dovedností.

Green Light je akcelerační program Moravskoslezského kraje, který organizuje Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Kromě podpory inovací a transferu technologií nabízí i podporu podnikání a kariéry. Program Green Light má část Start a Akcelerátor, zakončený tzv. Start-up show, na které jsou projekty prezentované investorům a publiku. Green Ligth není oborově zaměřen. Podporuje různé projekty jako například Render Wawes nebo WAPS Technologies. Render Wawes vytvořili 3D platformu Quine Engine, vizuální a simulační nástroj pro 3D modelování. WAPS Technologies zjednodušují účetní procesy ve firmách pomocí umělé inteligence. Digitalizují účetní dokumenty a převádějí je do účetního systému. VŠB-TUO vytvořila i spin-off Projektově.CZ, softwarovou firmu, která se zaměřuje na dodávky softwarů pro projektové řízení.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou spolupracuje se základními školami, jimž nabízí např. praktické vyučování nebo výuku finanční gramotnosti ve fiktivní firmě. Spolupracuje i s regionálními firmami formou stáží a praxí, vzdělávání učitelů odborných předmětů ve firmách, do své výuky zařazuje prvky duálního systému vzdělávání i přípravu žáků v reálném pracovním prostředí. Pracuje s talenty formou soutěží a projektů. Z nich vzešel například i návrh na výrobu motorky typu Chopper a jeho realizace, kabriolet Kaipan, elektroběžka, elektrická kytara nebo medomet. Letošním maturitním projektem je i projekt s pracovním názvem „Rameno pro handicapované“, jehož cílem je usnadnění nástupu a výstupu hendikepovaných osob z automobilu, snížení nákladů na jejich přepravu a zmenšení fyzické námahy.

Český start-up Signslate vyvinul mobilní aplikaci pro usnadnění komunikace a boření bariér mezi neslyšícími a slyšícími. Aplikace Signslate umožňuje online tlumočení z a do znakového jazyka kdekoli a kdykoli. Prostřednictvím videohovoru propojuje neslyšící a tlumočníky kdykoli je potřeba a v jakýchkoli situacích. Cílem aplikace a týmu Signslate je zjednodušení dorozumívání se mezi neslyšícími a slyšícími v každodenních situací např. v bankách, na úřadech, u lékařů a v obchodech. Aplikace má obchodní potenciál v ČR i v zahraničí.

Společnost Filament ID reaguje na nárůst produkce plastů i možnosti jejich znovuvyužití a nevyužitelný odpad vrací do života jako vstupní surovinu. Pomocí moderních technologií drtí, aglomeruje, regranuluje a lisuje plasty jakékoliv kvality. Kvalita takto recyklovaného materiálu je srovnatelná s klasickým primárním filamentem. Firma připravuje projekt kapkové závlahy (závlahová metoda založená na úsporném dávkování vody, která je cíleně distribuována přímo k rostlině, čímž se zabrání zbytečnému vypařování vody) vyrobený z LDP materiálu. Kromě využití recyklátu jako vstupní suroviny pro výrobu zavlažovacího systému je tím největším benefitem úspora pitné vody.

FN NANO je česká inovativní firma orientovaná na nanotechnologie. Společnost se zaměřuje na tematiku Smart Cities. Poskytuje fotokatalytické funkční nátěry, které zajišťují dlouhodobou ochranu fasád a soch. Technologie poskytuje i aktivní ochranu povrchů proti plísním, řasám i usazování špíny, nátěrová vrstva s využitím světelné energie účinně a dlouhodobě odstraňuje ze vzduchu škodliviny a brání usazování mikroorganismů na stěnách, čímž snižuje riziko infekce. Patentovaná nanotechnologie dokazuje, že Česká republika patří ke světovým centrům vývoje nanotechnologií.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR