Česká republika na prahu mobility budoucnosti. Mobility Innovation Hub startuje

Mobility Innovation Hub

Osobnosti českého automobilového, železničního a leteckého průmyslu spolu se zástupci klíčových státních organizací, akademické sféry a inovační infrastruktury oficiálně zahájili Mobility Innovation Hub. Ten má za cíl díky propojování aktérů přenášet efektivně inovace do praxe.

Mobility Innovation Hub

 

„Díky novým řešením můžeme reagovat na současné výzvy v dopravě a zlepšovat kvalitu služeb i infrastruktury. Modernizace dopravního sektoru je s inovacemi a technologickým pokrokem úzce spjatá, a proto podporujeme vznikající hub a budeme spolupracovat na rozvoji jeho potenciálu pomáhat inovativním nápadům i jejich uplatnění v praxi,” říká ministr dopravy Martin Kupka.

Mobility Innovation HubMobility Innovation Hub se zaměřuje na propojování klíčových sektorů, jeho účastníků a celkové budování ekosystému v mobilitě. Kromě startupů to jsou zejména zavedené firmy, vědecká a výzkumná pracoviště, inovační centra, střední a vysoké školy, oborové svazy, asociace a klastry, investoři, české státní a samosprávní organizace a také mezinárodní organizace.

Mobility Innovation Hub je součástí projektu Technologická inkubace. Ten vznikl díky Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Řešení pro dopravu vyžadují spolupráci více resortů. Přirozeným partnerem je Ministerstvo dopravy např. se svým operačním programem Doprava. MPO spolupracuje i s dalšími ministerstvy – ohledně městské dopravy s Ministerstvem pro místní rozvoj a co se čisté dopravy týká s Ministerstvem životního prostředí.

Mobility Innovation Hub

 

„Projektem Technologické inkubace a Mobility Innovation Hubem se Česká republika připojuje k vyspělým zemím, které aktivně podporují inovace a tvorbu přidané hodnoty v ekonomice – nejen akcelerací vzniku nových inovativních projektů, ale i posílenou spoluprací zavedených firem a celého ekosystému. S ohledem na význam automobilového průmyslu, ale i silné postavení tuzemských výrobců železniční a letecké techniky je mobilita naším prioritním sektorem,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podporovat mobilitu se Česká republika zavázala už Inovační strategií ČR a projektem The Country for the Future, ale i na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu z roku 2017 a navazujícím Memorandem o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a následným akčním plánem, který mimo jiné zavazuje vládu ČR k rozvoji elektromobility, autonomního řízení nebo digitalizaci mobility.

„Vytvořili jsme přirozený a důležitý prostor pro setkávání klíčových aktérů z oblasti mobility. Na jeho přípravě se významně podíleli i přední zástupci Sdružení automobilového průmyslu a Škoda Auto, stejně jako celá řada inovačních expertů a dalších partnerů. Trh čelí mnoha tradičním i novým výzvám – kromě snižování uhlíkové stopy a přechodu na elektromobilitu také nově vzrůstajícím cenám elektrické energie, surovin a materiálů, narušeným dodavatelským a logistickým řetězcům atd. Mobility Innovation Hub bude ve spolupráci s již existujícími platformami a partnery hledat efektivní řešení a vytvářet vhodné podmínky pro akceleraci inovací,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který dočasně vede agenturu CzechInvestu.

Mobility Innovation Hub vedle podpory nových inovativních projektů prostřednictvím programu Technologické inkubace pomáhá i pokročilejším startupům v jejich expanzi do zahraničí prostřednictvím ambasád a oborových sdružení, středním firmám v transferu know-how a velkým podnikům v posílení jejich inovačního potenciálu. „V rámci první výzvy Technologické inkubace se přihlásilo celkem 114 startupů, přičemž 16,1% bylo právě v oblasti mobility. Jedná se o velmi perspektivní odvětví pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost ČR a jsem ráda, že CzechInvest má zde svoji zásadní roli,“ uvedla Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj agentury CzechInvest. MIH funguje i jako platforma pro komunikaci privátního a státního sektoru a regionálních zástupců pro identifikaci bariér inovací a jejich řešení.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest