Česko-bavorská konference se dotkla i požadavků na vzdělávání strojařů

česko bavorsko

Dnešní den patřil na MSV také česko-bavorské konferenci, která se pod názvem „E#change for your digital future!“ zaměřila na digitální transformaci a s ní spojené požadavky na výrobce, dodavatele, odborné pracovníky a jejich kvalifikaci. Podle organizátorů – Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Delegace bavorského hospodářství v České republice a Bavorského státního ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky, představuje toto téma pro úzce provázaný český a německý průmysl jednu z největších výzev.

4esko-bavorská konference

„Bez autodílů z Česka se dnes neobejde snad žádný německý výrobce aut. České firmy jsou jejich největším zahraničním dodavatelem,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva komory a organizátor česko-bavorské konference. Podle něj mění podobu česko-německých výrobních a dodavatelských struktur i digitalizace. A na ni z různých úhlů pohledu dnes nahlíželi odborníci předních výzkumných institucí, oborových svazů a také výrobních a logistických podniků z Česka a Bavorska, jejichž přednášky sledovalo na šest desítek účastníků z obou zemí. Řečníci mluvili například o tom, jak digitalizace mění hodnotový řetězec a vztahy mezi jednotlivými aktéry, o nových požadavcích na dodavatele sítí, o schopnosti rychle inovovat nebo o požadavcích na vzdělávání pracovníků.

Tohoto tématu se dotkl i Pavel Mertlík, rektor ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s., který apeloval nejen na odborné vzdělání absolventů škol, ale také na jejich všeobecný přehled. „Jsme přesvědčeni, že speciální odborné vzdělání nestačí, důležité je i široce pojaté všeobecné vzdělání. V tom jsou současní studenti českých středních odborných škol v nevýhodě. Mladí lidé musí být připraveni na rychlé změny, které s sebou dnešní doba nese a promítají se v jednotlivých oborech, ale současně by měli mít základní všeobecné znalosti, schopnost učit se novým věcem, přijímat nové informace, orientovat se v nich a pohybovat se ve společnosti,“ uvedl Pavel Mertlík s tím, že ŠKODA AUTO Vysoká Škola klade velký důraz i na odborné praxe a studijní pobyty ve firmách doma a v zahraničí.

O potřebě obsáhnout jak základní vědomosti z oblasti strojírenství, elektrotechniky, informatiky či IT a současně mít i jiné dovednosti z kategorie soft skills, o schopnosti samostatného uvažování, týmové práce či vidění věcí v souvislostech, hovořila i Constanze Ahrendt, referentka pro vzdělávání Svazu německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) z Bavorska. Ta se na požadovaný profil inženýra či inženýrky průmyslu 4.0 podívala optikou firem i vysokých škol, podloženou dvoustupňovým výzkumem. “Klíčové jsou interdisciplinární znalosti, především pak v IT a data science, a také celoživotní vzdělávání. Beze změn se neobejdou ani vzdělávací instituce. Ty by měly držet krok s technologickým vývojem a průběžně mu přizpůsobovat své studijní plány,“ potvrdila Constanze Ahrendt.

Zdroj zprávy: BVV