Česko obdrželo první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost

Národní plán obnovy

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci řady reformních opatření v oblastech digitálního vzdělávání, elektronického zdravotnictví či transparentnosti systému řízení střetu zájmu a investic do rekonstrukce dopravní infrastruktury a dalších.

euro

Evropská komise vydala 8. února kladné předběžné hodnocení příslušných milníků a cílů a žádost byla pozitivně posouzena také Hospodářským a finančním výborem Rady EU.

„Naše úsilí se vyplatilo. Poté, co nám Evropská komise v únoru schválila žádost o platbu, nám ji nyní proplatila. Díky splnění prvních 37 milníků a cílů obdržela Česká republika přes 22 miliard korun, lidé to poznají například na rychlejších vlakových spojích, v digitálních službách nebo ve zvyšování energetické účinnosti veřejných budov,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Česko má tento rok před sebou podání druhé a třetí platby v souhrnné hodnotě přes 1 miliardu EUR a v této souvislosti musíme zajistit včasné plnění všech našich závazků.“

Česko v rámci mimořádného fondu obnovy zatím získalo přes 1,8 miliardy EUR, které přispějí k růstu hospodářství a posílení jeho odolnosti vůči budoucím výzvám. Celkově bude moci ČR na plnění cílů Národního plánu obnovy využít až 7 miliard EUR ve formě dotací, které jsou rozložené do devíti výplat. Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

ADK

Reklama

Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění Národního plánu obnovy je na www.planobnovycr.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo