Český export potřebuje pro restart výraznou podporu státu

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá k ještě aktivnější proexportní politice státu. Ačkoliv je Česko jako exportní ekonomika výrazně závislé na ekonomické kondici zemí svých odběratelů, stát může aktivně přispět k zotavení vývozních firem. Exportérům při hledání nových odběratelů pomůže rychlá obnova podnikatelských misí, podpora účasti českých podniků na zahraničních veletrzích i rozšíření portfolia služeb institucí, které exportérům zajišťují státní finanční a institucionální podporu.

ekonomika

Export živí českou ekonomiku, jeho poměr vůči HDP dosahuje 80 procent. V dubnu se po mnoha letech růstu rekordně propadl. Zatímco v březnu klesl vývoz českých firem do 50 nejvýznamnějších exportních destinací v přeshraničním pojetí meziročně o více než 10 %, v dubnu 2020 se propadl o 35 %. Z klíčových zemí pro české exportéry nejvíce poklesl export do Francie, Indie, Jižní Afriky, Maroka, Norska, Portugalska a Španělska, kde se propadl o více než polovinu.

„Dobře si uvědomujeme, že otevřenou českou ekonomiku můžeme zachraňovat zevnitř České republiky jen v omezené míře. Až se zotaví Evropa jako celek a státy začnou zase kupovat naše auta, stroje a další produkty, zvedneme se i my. Neznamená to ale, že bychom měli čekat se založenýma rukama,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu už dlouho upozorňuje na velkou závislost na vývozu do Evropské unie. Přes 79 % českého vývozu putuje do zemí EU27. S Velkou Británií je to dokonce více než 90 %. Průmyslové svazy v Německu, Rakousku a na Slovensku očekávají, že se jejich ekonomiky začnou vracet k předkrizovým úrovním až v letech 2021 a 2022. Stejně to vidí evropská průmyslová konfederace BusinessEurope i u dalších hlavních exportních trhů pro české firmy. Nejpomaleji se k normálu bude vracet Velká Británie.

„Měli bychom současné situace využít a snažit se snížit naši závislost na EU. Zatím se nám to moc nedaří. Exportérům by v tom měly pomoci státní instituce. Potřebujeme se více rozkročit, najít nová odbytiště pro své výrobky a úspěšně vyvážet třeba i do severní Ameriky, jihovýchodní Asie a na další trhy,“ komentuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PODPORA ZE STRANY STÁTU BUDE NUTNÁ
Z průzkumu Svazu průmyslu vyplývá, že se do ekonomických problémů bude postupně dostávat stále více exportně orientovaných firem. Stát by se měl na podporu vývozců více zaměřit a rozšířit paletu specifických nástrojů podpory exportu.

„Jakmile to situace dovolí, vrcholní státní činitelé by se měli co nejdříve opět rozjet společně s podnikateli na zahraniční cesty a stát by měl ještě více podpořit účast firem na mezinárodních výstavách a veletrzích. Podniky také potřebují rozšíření portfolia služeb od institucí zajišťujících státní finanční a institucionální podporu exportérů,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Doporučená opatření pro maximální podporu exportně orientovaných firem:

  • Obnova podnikatelských misí – v první fázi do zemí, které se úspěšně vypořádaly s nemocí Covid-19, např. Čína, Vietnam, Jordánsko a vybrané evropské země.
  • Podpora účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích – finanční prostředky vyhrazené pro rok 2020 využít na podporu v druhé polovině roku nebo přesunout na rok 2021.
  • Umožnit konání Mezinárodního strojírenského veletrhu – veletrh bude důležitým impulzem k dalšímu oživení průmyslové aktivity.
  • Navýšit kapacity zahraniční ekonomické sítě – otevření nových zastoupení v Texasu, Africe, Latinské Americe nebo jihovýchodní Asii.
  • Vyšší institucionální a finanční podpora státu – rozšíření portfolia služeb institucí zajišťujících státní finanční a institucionální podporu exportérů.

Svaz průmyslu chválí dosavadní zavedenou pomoc:

  • Rekonstrukční balíček MZV pro české firmy – navýšení celkové dotace MZV na podporu exportu z 200 miliónů Kč v roce 2021 na cílovou částku 300 miliónů Kč v roce 2023.
  • Tzv. „Balíček pro exportéry“ od EGAP – přednostní vyřízení žádostí firem, které hledají nové odběratele kvůli epidemii. Výrazně snížil poplatky za pojištění nových rizik, zkrátil dobu k uznání pojistného plnění, žádosti lze podávat online, pojištění je dostupné i pro MSP, a to pro pohledávky již od 100 tisíc Kč.
  • Konzultace a poradenství CzechTrade zdarma

Zástupci CzechTrade poskytují od začátku krize konzultace a poradenství pro exportéry zdarma. Nyní je agentura prodlužuje až do konce roku 2020.

CzechTrade„Jelikož je naše ekonomika silně orientovaná na export, tak první logickou reakcí na krizi bylo stoprocentní zvýšení dotací na služby naší zahraniční sítě. Snažíme se co nejvíce přispět k restartu zahraničního obchodu,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

E-MEET 2020
Akce E-MEET 2020 letos částečně nahradila tradiční jednání s ekonomickými diplomaty pořádané od roku 2002 Svazem průmyslu a dopravy ČR. Během každoroční dvoudenní akce konzultovalo své obchodní příležitosti v zahraničí přes 400 zástupců firem. Letos se kvůli pandemii nemoci Covid-19 akce nemohla uskutečnit poprvé po osmnácti letech. Do E-MEET 2020, kterou uspořádal CzechTrade ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem průmyslu a dopravy ČR a AMSP ČR, se zapojilo 253 firem, které online jednaly s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Virtuální komunikace se stala v uplynulých týdnech naprosto běžnou, pro obchodní vztahy speciálně v zahraničí je to ale pouze nouzová alternativa.

„Děkujeme centrále CzechTrade a ředitelům jejich zahraničních kanceláří, že se flexibilně ujali organizace akce E-MEET 2020. Osobní setkávání je však pro budování obchodních vztahů nenahraditelné. Těšíme se, že exportéři budou mít možnost v příštím roce opět vše vyřídit osobně a akce proběhne v plném rozsahu,“ uzavírá Radek Špicar.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR