Čeští distributoři s vyšší úrovní technické kompetence

SKF

Od začátku roku 2019 se u autorizovaných distributorů SKF setkáte s dvěma novými označeními. Jedná se o Centra technické kompetence a Certifikovaného partnera pro údržbu.

Centra technické kompetence disponují odborně vyškoleným personálem, který umí poradit se sortimentem nářadí pro údržbu, po domluvě se zákazníkem jej dokáží zapůjčit či provést montáž a demontáž na místě. Naleznete zde pomoc při výběru správného ložiska, při určování možných náhrad, ale také pokud máte zájem o profesionální nastavení automatických domazávacích systémů SKF System 24. V neposlední řadě je vyškolený pracovník distributora schopen provádět také základní vibrodiagnostické měření pomocí jednoduše ovladatelného zařízení QuickCollect. Seznam Center technické kompetence SKF naleznete zde.

Distributor s označením Certifikovaný partner pro údržbu poskytuje služby na profesionální technické úrovni ve všech oblastech nezbytných pro plnohodnotné fungování údržby. Jedná se zejména o Mechanický servis, kam patří například (de)montáž ložisek všemi dostupnými metodami, ustavování a používání veškerého nářadí ze sortimentu pro údržbu včetně základních diagnostických přístrojů. Druhou oblastí jsou Mazací systémy, kdy se na partnera pro údržbu můžete obrátit s požadavky na kompletní návrh mazacího systému včetně jeho následné instalace. Poslední oblastí jsou Diagnostické služby, kam patří zcela odborné úkony v oblasti vibrodiagnostiky, zejména se jedná o určení místa pro měření, příprava pochůzky a s tím spojené měření přímo v terénu včetně vypracování diagnostických protokolů s přesnými doporučeními pro další postup v údržbě daného rotačního celku. Certifikovaným partnerem pro údržbu je autorizovaný distributor Ložiska VILIM spol. s r. o., jehož prodejní místa naleznete zde.

Zdroj zprávy je tady.