ČEZ do modernizace Temelína investuje 3,5 miliardy korun. Soustředí se bezpečnost, životní prostředí a efektivitu výroby

Zaměřit se na životní prostředí, posílit bezpečnost a pokračovat ve zvyšování efektivity výroby. To jsou hlavní oblasti, na které se bude letos soustředit vedení temelínské elektrárny. Celkově ČEZ na letošní rok pro Jadernou elektrárnu Temelín naplánoval 225 investičních akcí, tedy o 44 více než loni. Investuje do nich 3,5 miliard korun. Od začátku provozu ČEZ do modernizace Temelína investoval 25 miliard korun.

Pro ČEZ jsou tyto investice velmi důležité, protože jenom tak může dlouhodobě zajistit bezpečný a efektivní provoz svých největších bezemisních zdrojů. Přitom hrozilo, že tyto investice budou muset být notifikovány v rámci EU.

Temelín ČEZ

„Jsme rádi, že Evropská komise zařadila jádro mezi čisté zdroje a potvrdila platnost dosavadních pravidel pro notifikace u projektů nad 40 miliónů EUR. Nedovedeme si totiž představit administrativní zátěž provozovatelů i Evropské komise spojenou se schvalováním těchto investic bez zachování limitu,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

Současně připustil, že rostoucí význam jádra klade větší nároky na provozovatele na zajištění dlouhodobě bezpečného a efektivního provozu. „Obě elektrárny chceme udržet v bezpečném a efektivním provozu minimálně 60 let. Proto musí být v dobré kondici a cestou k tomu jsou právě plánované modernizace,“ doplnil Bohdan Zronek.

Jednou z klíčových modernizací a současně jednou z největších investic od začátku provozu je záměna řídících systémů. Dodavatele technicky a logisticky náročné akce vybral ČEZ už loni na podzim. V průběhu následujících let experti postupně vymění stávající systém řízení normálního provozu bloků za moderní. Hotovo chtějí mít v roce 2029.

 

„Máme za sebou dlouhou přípravu, ze které vzešla specifikace, co, jak a kdy budeme modernizovat. Nyní jsme ve fázi projektování a vývoje specifických řešení. V závěru roku bychom chtěli začít s pokládáním optické a napájecí kabeláže,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

V praxi bude modernizace znamenat vybudování zcela nových komunikačních sběrnic na bázi optických kabelů, záměnu vybavení řídících skříní, novou serverovou část a záměnu koncových stanic na operátorských pracovištích.

Temelín výměna systémů

Stovky miliónů korun bude ČEZ v Temelíně investovat i do oblasti životního prostředí. Energetici budou pokračovat ve snižování energetické náročnosti budov. „Letos dokončíme zateplení hlavní administrativní budovy a budeme pokračovat na dalších dvou objektech,“ doplnil Jan Kruml.
Úpravou, která přinesla o třetinu nižší energetickou náročnost, už v minulosti prošlo pět velkých budov jako například zdravotnické a školicí středisko nebo hasičská stanice.
Rozsáhlou rekonstrukci čeká dvojici 6,5 kilometru dlouhého potrubí, kterým elektrárna vrací vodu do Vltavy. Letos energetici začnou s přípravou, vlastní práce spočívající vyztužení pomocí vnitřní ochranné vložky zahájí příští rok.

Z hlediska bezpečnosti budou energetici pokračovat v posilování požární ochrany strojovny. Už loni zodolnili stěny u transformátoru a dali zábrany proti rozstřiku oleje. Letos mají v plánu posílit hasicí systémy. Zrekonstruují dosavadní plynové hašení a doplní dva další systémy – vodní a pěnové. Například v případě nových hasících systémů technici instalují na strojově téměř pět kilometrů potrubních rozvodů vody, které budou osazeny přibližně 450 tryskami. Ty v případě potřeby umí vytvořit vodní pěnu nebo mlhu pro ochranu míst, kde hrozí únik oleje a jeho zahoření. Takovým příkladem jsou například ložiska turbogenerátoru nebo systémy těsnícího oleje.

Investiční akce v podobě různých modernizací probíhají především v době odstávek. Letos energetici na obě odstávky naplánovali dohromady 131 investiční akcí. Na prvním bloku začne odstávka 15. dubna, na druhém pak 22. července. V obou případech je odstávka naplánována na dva měsíce.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 4,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Marek Sviták , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Temelín

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ