ČEZ v Dukovanech odstavil čtvrtý výrobní blok pro výměnu paliva

Výkon na čtvrtém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany začali energetici snižovat dnes v 6:30 hod. ráno a čtyři minuty po 12 hodině blok odpojili od přenosové soustavy. Zahájili tak odstávku, při které vymění čtvrtinu paliva a provedou 15 tisíc plánovaných servisních a modernizačních prací. Odstávka bloku se odběratelů nijak nedotkne, zbývající tři výrobní bloky zůstávají v provozu.

dukovany čez

Pro čtvrtý výrobní blok, který začal bezemisní elektrickou energii dodávat přesně před 35 lety, se jedná v pořadí o 34. odstávku pro výměnu paliva. Energetici v průběhu následujících necelých dvou měsíců do reaktoru zavezou 84 čerstvých palivových kazet a provedou stovky kontrol zařízení a komponent. V rámci odstávky dochází oproti běžnému provozu až ke dvojnásobnému zvýšení počtu pracovníků. Denně jich tak do elektrárny vstoupí až tři tisíce. „V rámci odstávky, která bude probíhat i v červenci, provedeme řadu významných investičních a modernizačních akcí k zajištění dlouhodobého provozu bloku. Čeká nás například výměna vysokotlaké části parní turbíny TG 42 nebo tříletá revize dvou dieselgenerátorů systému zajištěného napájení,“ popisuje podmínky odstávky Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Dukovany 4. blok čez

Časově i technicky nejnáročnější práce budou energetici provádět na jednom z šesti parogenerátorů, na kterém provedou čištění od úsad a kontrolu teplosměnných ploch. V rámci technických a modernizačních investičních akcí čeká energetiky generální oprava druhého hlavního cirkulačního čerpadla a repase rychločinných armatur.

Blok bez přerušení vyráběl bezemisní energii 421 dní a dnes v 10:02 hod. energetici odpojili první turbosoustrojí a ve 12:04 hodin druhé. Tím přestal blok dodávat elektrickou energii. Termín ukončení odstávky ČEZ upřesní v návaznosti na výsledky kontrol a testů.

Dukovany 4. blok čez

Čtvrtý blok Jaderné elektrárny Dukovan byl spuštěn v roce 1987. Řízenou štěpnou reakci a první minimální kontrolovaný výkon v reaktoru energetici dosáhli 1. června, deset dní na to provedli první přifázování turbín a 3. července dosáhli 100% výkonu bloku. Od 19. července byl blok uveden do půlročního zkušebního provozu. Od té doby turbíny Gerda a Marta, vyrobily 120 055 522 MWh čisté bezemisní energie, která by vystačila všem českým domácnostem na sedm let.

Jiří Bezděk , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany

Zdroj zprávy: ČEZ,a.s.
ČEZ