Charita, které vyhořela chráněná dílna, našla útočiště v LIBERTY Ostrava

Liberty Ostrava

Charita, které vyhořela chráněná dílna, našla útočiště v LIBERTY Ostrava Ostravská huť poskytla azyl zaměstnancům chráněné dílny Charity Hrabyně, jejíž prostory v Koblově zničil požár. Díky pohotové pomoci se podařilo provoz chráněných dílen obnovit. Prostory v huti poslouží pracovníkům do doby, než se dílny podaří opravit.

Pro dvanáctičlenný tým dílny, který zde kompletoval hračky českého výrobce, rozebíral a třídil elektroodpad, by zastavení chodu výroby znamenalo ztrátu práce. Pro dočasné fungování chráněných dílen hledala nezisková organizace na dobu přibližně šesti měsíců náhradní prostor s bezbariérovým přístupem, kde by mohla v činnosti pokračovat a během toho svou původní dílnu opravit.

chranena dílna liberty

V LIBERTY Ostrava zachytili zaměstnanci volání o pomoc na sociálních sítích. „Když jsme viděli výzvu, moc dlouho jsme se nerozmýšleli a našli řešení. Budova u hlavní brány huti byla prázdná, tak aspoň našla smysluplné využití,“ řekl Jakub Juříček, personální ředitel LIBERTY Ostrava. V náhradním prostoru v huti nyní pracuje celkem osm lidí, kteří bydlí nedaleko.

„Prostor, který nám LIBERTY Ostrava poskytla, předčil naše očekávání. Měli jsme obavu, že něco bezbariérového a zároveň přístupného tak rychle nenajdeme, což by znamenalo propuštění zaměstnanců,“ reagoval při otevření dílny v huti František Horsák, ředitel Charity Hrabyně.

Chod chráněných dílen musí být přizpůsoben zdravotnímu stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení. Dílny dávají šanci zdravotně znevýhodněným lidem zapojit se do pracovního procesu a také je motivují k hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava