Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje

Členové pracovní skupiny pro Strategický průmyslový park Cheb II představili harmonogram příprav a klíčové milníky projektu. Cílem tohoto ambiciózního záměru je vybudování moderního průmyslového parku, který přinese významné ekonomické příležitosti a posílí infrastrukturu regionu. Zkušeností z jiných regionů indikují, že příchod strategického investora výrazně zlepší životní úroveň v regionu, poveden k růstu mezd a nové pracovní příležitosti zatraktivní region pro mladé vzdělané lidi a budou motivovat absolventy vysokých škol z Karlovarského kraje k návratu do regionu.

cheb průmyslová zóna II

Foto: Cheb

„Společná setkání nám pomáhají vnímat potřeby města a kraje. V rámci naší spolupráce bude CzechInvest usilovat o to, aby do budoucí průmyslové zóny Cheb II, přišel strategický investor s technologicky pokročilým projektem, který přinese vysokou přidanou hodnotu. Vhodné typy investic byly vybrány ze strategických sektorů s přihlédnutím ke specifikům území ve spolupráci s městem a krajem tak, aby byl zajištěn udržitelný ekonomický růst a vznikly zajímavé příležitosti na trhu práce. Strategický investor s sebou přinese více kvalifikované pracovní síly a s tím spojené vyšší platové ohodnocení,” uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

Za účelem zasídlení vhodného investora vypracoval CzechInvest plán aktivního marketingu nové průmyslové zóny, který bude cílit na vybrané zahraniční investory.

„Kromě ekonomických příležitostí je nezbytné vybudovat atraktivní rezidenční zázemí. Jak ukazují dostupná data, přítomnost významných investorů zvyšuje poptávku po kvalitním bydlení. Proto je důležité, aby v Chebu vznikla nová rezidenční výstavba na vhodných místech, která tuto poptávku uspokojí,“ doplnil starosta Chebu Jan Vrba.

cheb zóna

Foto: Cheb

Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) představila harmonogram prací zahrnující klíčové termíny, od zadání dopadové studie, přes zpracování nezbytných podkladů jako geodetické zaměření nebo biologické hodnocení, až po shrnující studii proveditelnosti. Ta se následně stane základem pro dokumentace vyhodnocení dopadu na životní prostředí, tzv. EIA.

„Zahájením těchto kroků nyní ušetříme potenciálnímu investorovi v rámci procesu minimálně dva roky. To je smysl přípravy lokalit ze strany SIRS,” uvádí David Petr, člen představenstva a ředitel úseku developmentu SIRS. Tyto činnosti budou intenzivně probíhat v následujících měsících s cílem co nejrychleji dosáhnout efektivního výsledku.

Tento záměr technologické průmyslové zóny je také synergií pro realizovaný projekt autonomní mobility v Karlovarském kraji. Díky němu se rozšiřuje portfolio možných investorů i z tohoto segmentu vysoké přidané hodnoty, kteří by mohli přijít do regionu, a kteří budou moci využívat budovanou unikátní infrastrukturu na území celého kraje. Tato infrastruktura právě umožňuje bezpečné provozování autonomních technologií.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, k tomu dodává: „Vzhledem k předpokladu využití tohoto průmyslového parku k projektům s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem inovací a výzkumů patří tato zóna ke strategickým projektům pro rozvoj Karlovarského kraje a Karlovarský kraj tuto aktivitu významně podporuje“.

Strategický průmyslový park Cheb II bude přispívat k rozvoji regionu, vytvářet nová pracovní místa a posilovat ekonomickou stabilitu města Cheb, čímž se zlepší životní úroveň jeho obyvatel a okolí.

Zdroj zprávy: CzechInvest, Cheb
czechinvest