CIIRC ČVUT má ambice významně posunout výzkum umělé inteligence, založil pro to nové oddělení

AI

Na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) vzniklo nové oddělení, které si klade za cíl posunout výzkum v oblasti umělé inteligence. Umělou inteligencí, strojovým, hlubokým nebo zpětnovazebním učením se institut dlouhodobě zabývá ve všech svých odděleních napříč – od robotiky a průmyslu, po energetiku a zdravotnictví, a vždy tuto oblast považoval za klíčovou.

Vytvoření samostatného oddělení je logickým vyústěním dlouhodobého hlubokého zájmu o umělou inteligenci, které posílí především základní výzkum. Garanty výzkumné excelence jsou vedoucí oddělení Dr. Josef Urban a vedoucí skupin prof. Robert Babuška, Dr. Tomáš Mikolov a Dr. Mikoláš Janota.

„Na CIIRC ČVUT se nám podařilo soustředit renomované vědecké osobnosti v umělé inteligenci, jako jsou Dr. Josef Urban, prof. Robert Babuška, Dr. Tomáš Mikolov a Dr. Mikoláš Janota, jejichž výzkum má potenciál nejen oblast AI efektivně rozvíjet, ale také zásadně měnit. Jejich bádání se zaměřuje na rozvoj obecné umělé inteligence – silné umělé inteligence, automatického uvažování nebo formálních metod a strojového učení,” říká vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík.

Dr. Josef Urban, vedoucí nového oddělení Umělé inteligence, se ve svém výzkumu věnuje automatickému uvažování, tedy například řešení matematických problémů a verifikaci komplikovaného softwaru pomocí automatického dokazování. V roce 2020 dokončil prestižní ERC projekt AI4REASON, zaměřený na kombinování metod automatického uvažování a strojového učení. „V tomto týdnu jsme s Tomášem Mikolovem měli každý zvanou přednášku na konferenci AGI – Artificial General Intelligence – hlavní konferenci zaměřené na obecnou umělou inteligenci. Jsme zřejmě jediná univerzita na světě, která měla na této konferenci dvě keynote prezentace zároveň,” říká Josef Urban, kterému se podařilo do svého oddělení shromáždit velmi zajímavý mezinárodní vědecký tým.

Dr. Tomáš Mikolov, vedoucí skupiny Základní výzkum AI, je v Česku i v zahraniční velmi dobře známý nejen jako vědecká kapacita v oblasti umělé inteligence se zkušenostmi z Google, Microsoftu nebo Facebooku, ale také jako popularizátor oboru umělé inteligence. Svůj tým, který se zabývá silnou umělou inteligencí, si díky centru RICAIP na CIIRC ČVUT staví již dva roky. „Podobně jako se přirozeným vývojem vytvářely složité formy života na Zemi, měla by postupnou evolucí vzniknout i komplexní umělá inteligence,” říká Tomáš Mikolov. Základní výzkum přitom vnímá jako zásadní předpoklad pro inovace a aplikace v dalších oborech.

Profesor Robert Babuška vede skupinu Strojové učení a se svým týmem se věnuje především výzkumu hlubokého učení (deep learning) a učení s posilováním (reinforcement learning). Tyto metody strojového učení tým vyvíjí především pro aplikace v robotice. Robert Babuška je vedoucím projektu OP VVV excelentní týmy Robotika pro Průmysl 4.0. V září 2021 s konala IEEE konference IROS, organizovaná CIIRC ČVUT, kde prof. Babuška působil jako program chair. Konference se online účastnilo téměř tři tisíce vědců z oblasti světové robotiky.

Automatickému uvažování a formálním metodám se věnuje i Dr. Mikoláš Janota, který do CIIRC ČVUT přišel z Instituto Superior Técnico v portugalském Lisabonu, aby zde realizoval svůj ERC CZ grant. V nově vzniklém oddělení povede skupinu Formálních metod.

Dlouhodobá strategie v oblasti umělé inteligence na CIIRC ČVUT je založena kromě vědecké excelence také na spolupráci se zahraničními strukturami – od vědeckých institucí a specializovaných organizací po (především) evropské projekty. Své české pobočky zde mají prestižní organizace CLAIRE a ELLIS, které se snaží posílit mezinárodní suverenitu a rozvoj umělé inteligence především v rámci Evropy jako protiváha k AI velmocem USA a Číně. CIIRC ČVUT se účastní i českých projektů jako Národní centra kompetence – kybernetika a umělá inteligence a aktivně spolupracuje i s týmy z dalších českých vysokých škol.

„V rámci aktivity AI Czechia jsme byli první, kdo mapoval umělou inteligenci a její vědecký potenciál v České republice. Jsem přesvědčen, že pomocí mezinárodní spolupráce, výměny znalostí a hledání společných synergií může i naše země v oblasti umělé inteligence výrazně uspět. Vytvoření silného vědeckého týmu pro základní výzkum umělé inteligence ve spojení s návaznými aplikačními projekty je tomu zásadním předpokladem,” nastiňuje celkovou strategii CIIRC ČVUT v oblasti AI prof. Vladimír Mařík.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut