Čipová krize způsobila celoroční pokles výroby vozidel v Česku

výroba aut

Narušené dodavatelské a logistické řetězce v čele s nedostatkem polovodičů vrátily produkci vozidel v ČR o osm let nazpátek. V roce 2021 tak bylo vyrobeno 1 141 698 silničních vozidel všech typů. To představuje pokles o 3,7 procenta vůči prvnímu pandemickému roku 2020. Pokles se dotkl především výroby osobních vozidel a autobusů, ostatní segmenty tuzemské finální výroby oproti roku 2020 rostly.

„Rok 2021 byl pro automobilový průmysl velmi složitý. V globálně úzce propojeném odvětví se naplno projevily následky pandemie covidu-19. Autoprůmysl čelil nedostatku vstupních surovin, materiálů a klíčových komponentů. Celosvětová krize na trhu s polovodiči pak vedla k výraznému útlumu výroby automobilů po celém světě. Řada automobilek, a tedy i jejich dodavatelé, byla nucena v průběhu roku zpomalovat či úplně zastavovat své výrobní linky. To vše při extrémním nárůstu cen vstupů, dopravy a energií,“ hodnotí uplynulý rok Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. „Odhadujeme, že kvůli čipové krizi nebylo v České republice v roce 2021 vyrobeno až 300 tisíc osobních vozidel, o která by jinak na trhu byl zájem. V roce 2022 bychom se opět mohli vrátit k růstovým hodnotám, byť situace s dodávkami čipů i dalších komponentů zůstává nadále napjatá.“

Vedle této operativní krize autoprůmysl čelí také strukturální transformaci směřující k čisté mobilitě a udržitelné výrobě. „Jedenáctiprocentní podíl elektrických vozidel na celkové výrobě automobilů v roce 2021 svědčí o připravenosti českého autoprůmyslu na dané trendy. Je pozitivní, že se v Česku chystá širší podpora čisté mobilitě včetně investic do budování infrastruktury. Stále nás ale ve spolupráci se zástupci státu čeká celá řada úkolů, včetně využití investic do modernizace průmyslu a dekarbonizace výroby. Dále bude zapotřebí posílit podporu výzkumu a vzdělávání tak, aby tuzemská ekonomika lépe reagovala na požadavky průmyslu a nesnižovala tím svůj ekonomický potenciál,“ doplňuje Zdeněk Petzl.

Osobní vozidla
V roce 2021 bylo vyrobeno celkově 1 105 223 osobních vozidel, tj. meziročně o 4,1 % méně. Více než 91 % vyrobených automobilů mířilo na zahraniční trhy. Produkce se výrazněji propadla ve třetím čtvrtletí uplynulého roku, kdy kulminovala krize na trhu s polovodiči.

sap výroba automobilů

ŠKODA AUTO vyrobila v tuzemských závodech v roce 2021 celkově 680 287 vozidel (- 9,2 %). Na český trh bylo umístěno 79 928 vozidel (- 4,0 %), na zahraniční trhy bylo určeno 600 794 vozidel (- 10,2 %).

V meziročním srovnání se dařilo především nošovickému závodu společnosti Hyundai. I přes čipovou krizi navýšil výrobu meziročně o 15,2 % na celkových 275 000 automobilů. Dvojciferný nárůst zaznamenal Hyundai jak na tuzemském trhu (+ 22,2 %), tak v exportu (+ 14,8 %).

Také produkce v kolínské Toyotě byla výrazněji ovlivněna čipovou krizí. V roce 2021 vyrobila celkově 149 936 automobilů (- 8,9 %), z nichž 148 752 vozů bylo exportováno (- 9,1 %) a 1 184 bylo uplatněno na tuzemském trhu (+ 23,6 %).

Z celkového počtu vyrobených osobních vozidel bylo celkem 121 262 ks elektrických; to odpovídá podílu na celkové produkci ve výši 11,0 %. Bateriových elektromobilů bylo vyrobeno 72 169 ks (tj. 6,5 %) a plug-in hybridů (PHEV) 49 093 ks (tj. 4,4 %). Podíl elektrických vozidel na výrobě ŠKODA AUTO činil 11,4 %, na produkci Hyundai pak dokonce 15,9 %.

Autobusy
V roce 2021 bylo v Česku vyrobeno 4 947 autobusů (- 2,4 %), 687 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (- 33,9 %), zbývajících 4 593 bylo exportováno (+ 4,6 %). Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 4 365 autobusů, tedy o 3,4 % méně než v přechozím roce. SOR Libchavy dokázal vyrobit 552 autobusů (+ 4,9 %), z toho 60 ks bylo s čistě elektrickým pohonem (tj. podíl 10,9 %). ŠKODA Electric vyrobila v minulém roce 6 autobusů.

Nákladní vozidla
Společnost TATRA Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, zažila další úspěšný rok. V roce 2021 vyrobila 1 262 vozidel, tedy o 82 ks více než v roce 2020 (tj. + 6,9 %). Produkce Tatry byla z větší části exportována (791 ks), v Česku bylo umístěno 486 vozidel.

Motocykly
Také produkce JAWA Moto v roce 2021 meziročně vzrostla. Celkových 1 035 strojů značí výrazný meziroční růst o 87,2 %. Jawě se dařilo především na českém trhu s 791 prodanými kusy (+ 67,9 %). Exportováno bylo 244 strojů (+ 197,6 %).

Přípojná vozidla
Ve srovnání s minulým rokem se dařilo i výrobcům v segmentu přípojných vozidel. Celkově bylo vyrobeno 29 231 přívěsů a návěsů, tj. o 10,5 % meziročně víc. Celkový růst segmentu podpořila především společnost AGADOS, která produkuje malé přívěsy do 3,5t. Těch vyrobila celkově 27 035 ks (+ 10,8 %), v Česku jich prodala 16 535 ks (+ 8,1 %) a na export zamířilo 10 101 ks (+ 14,1 %). Meziroční růst zaznamenali také výrobci v segmentu velkých přívěsů a návěsů. Společnost PANAV vyrobila 412 přívěsů a návěsů, tj. o 44 ks více než v loňském roce (+ 12,0 %). V Česku dodala 361 ks, 60 ks bylo exportováno. Vzrostla také produkce Schwarzmülleru, který v roce 2021 vyrobil 1 784 velkých přípojných vozidel (+ 5,7 %). Na tuzemském trhu bylo letos umístěno 776 ks (+ 38,3 %), exportováno bylo 1 397 ks (- 40,3 %).

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP