Cirkulární ekonomika je pro budoucnost a současné hospodářské výzvy zásadní

cirk expo

Oběhové hospodářství jako klíčový pilíř budoucího rozvoje české ekonomiky. To je hlavní téma dvoudenní konference „Cirkulární ekonomika v praxi”, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v multifunkční aule Gong v areálu Dolních Vítkovic. Ve dnech 20. – 21. června 2024 je přístupna také mezinárodní výstava EXPO CIRK 2024.

cirk expo

„Oběhové hospodářství je zásadní nejen pro konkurenceschopnost našich firem, ale také pro ochranu životního prostředí. Přírodní zdroje jsou omezené a v zájmu nás všech je, abychom mysleli na budoucí generace. Proto se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zaměřujeme na udržitelnost dlouhodobě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedině tak pomůžeme našim podnikům posílit konkurenceschopnost a jejich schopnost inovovat. Zároveň tím zvýšíme bezpečnost dodávek surovin a vytvoříme nová pracovní místa.“

Tématem cirkulární ekonomiky se MPO zabývá řadu let. Programy pro efektivnější nakládání se zdroji, především Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy, propojují dosavadní praxi s novými přístupy a inovačními technologiemi. „Jedná se o technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě, na recyklaci vody a opatření na podporu vyšší materiálové recyklace v průmyslu a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků,“ vysvětluje vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

EXPO CIRK 2024 organizovaný Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ambasádou Francie a Francouzsko-českou hospodářskou komorou představí konkrétní novinky na poli cirkulární ekonomiky. Více než dvě desítky českých i francouzských firem odprezentují nové technologie, postupy, inovace a výrobky v oblasti recyklace.

„Cirkulární ekonomika představuje systémovou úpravu našeho výrobního modelu, která může posílit naši bezpečnost a průmyslovou suverenitu v Evropě. Přináší nebývalé příležitosti pro náš ekonomický rozvoj a přechod k nízkouhlíkové společnosti,“ říká francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat.

Přírodní zdroje jsou omezené, a proto je cirkularita nezbytným řešením. Kvalitu života současných generací je třeba vyvážit tak, aby energie, potraviny a nerostné suroviny zůstaly dostupné i pro budoucí generace.

„Jedině tak udržíme a posílíme konkurenceschopnost a technologickou vyspělost našich podniků, zvýšíme bezpečnost dodávek surovin, vytvoříme nová pracovní místa a posílíme Českou republiku tak, aby byla schopna čelit dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů, ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů, což zejména v našem regionu umíme ocenit,“ říká hejtman MSK Josef Bělica.

„Multifukční hala Gong, kde probíhá konference, je tím nejlepším příkladem cirkulárního využití staré a původně nepotřebné budovy. Moravskoslezský kraj je cirkulární ekonomice zaslíbený. Více než dvě století těžby uhlí a hutního průmyslu po sobě zanechalo zejména na Ostravsku a Karvinsku mnoho odpadu. A jeho opětovné využití se přímo nabízí. Proto jsem rád, že se právě u nás potkaly ty nejlepší a nejzajímavější nápady a těším se na jejich praktické využití,“ dodává náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka.

Konferenci Cirkulární ekonomika v praxi 2024 organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, ambasádou Francie, Francouzsko-českou hospodářskou komorou a Evropskou investiční bankou jako platformu pro otevřený dialog, sdílení informací a výměnu aktuálních poznatků.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo