Cirkulární ekonomika může snížit finanční náročnost realizace Zelené dohody

ekologie

Co skutečně znamená chytřejší, ekologičtější, oběhové hospodářství a energetická transformace pro národní ekonomiky? Jak transformovat tyto rozsáhlé nápady na místní řešení? Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo první ročník mezinárodní konference na téma „Cirkulární ekonomika v praxi“.

„Ve společenství států Visegrádské čtyřky musíme využít společné síly a tahu na branku při jednání s EK o konečné podobě balíčku Fit for 55, který se bude finálně schvalovat v roce 2022, tedy v době předsednictví ČR v Radě EU,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Česká republika musí být připravena formulovat požadavky a prosazovat úpravy tak, aby plán EU na ekologickou transformaci reflektoval potřeby a možnosti členského státu.“

Snahy o to, aby konečná podoba balíčku odpovídala možnostem a poptávce ČR, resp. zemí V4, byly zdůrazněny na společné konferenci. „Země V4 mají potenciál stát se zeleným srdcem Evropy, když správě zareagují a zhodnotí možné dopady na společnost a průmysl a její finanční náročnost,“ říká k významu společného vyjednávání v rámci V4 náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

Návrh na revizi předpisů EU v oblasti klimatu, energetiky a dopravy se nejvíce dotkne rezortu průmyslu, životního prostředí, zemědělství, dopravy, ale i řady dalších. Nedílnou součást předpisů EU představuje udržitelný finanční systém, resp. podpora udržitelných investic a praktické naplnění požadavků nařízení o taxonomii. Vyvstávají tak otázky, jak vnést do středu finančního systému úvahy o životním prostředí s cílem podpořit hospodářství EU na ekologičtější a odolnější oběhový systém. „Je nezbytné vytvořit silný tým lidí, kteří budou zastřešovat požadavky taxonomie k trvale udržitelnému investování a zprostředkovávat background směrem k EK a v případě nutnosti silně oponovat EK,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Jako reakci na náměty z diskuze na konferenci Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s MŽP a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásí Rok Cirkulární ekonomiky. Rok 2022 bude ve znamení seminářů a vzdělávacích akcí s konkrétními příklady realizace z oblasti cirkulární ekonomiky, oběhového hospodářství a dalších. S cílem zajistit maximální informovanost zejména u začínajících, malých a středních podniků budou představeny kvalitní materiály k oběhovému hospodářství, informační kanály či příklady dobré praxe realizace principů cirkulární ekonomiky. „Princip uplatňování cirkulární ekonomiky může finanční náročnost realizace Zelené dohody v praxi výrazně snížit,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha a dodává: „Jsme na začátku. Pokud firmy nezjistí, že jim např. recyklace odpadu ušetří finanční prostředky, nebudou mít důvod přijít a zapojit se. Je nutná jasná interpretace, motivace, kterou pochopí.“

První ročník mezinárodní konference stanovil jasné cíle České republiky v oblasti transformace na zelenou ekonomiku. Ministerstvo proto v roce 2022 naváže konferencí Cirkulární ekonomika v praxi II.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo