Čistá mobilita i duální vzdělávání. Zasedala Platforma pro přípravu OP TAK

MPO logo

Čistá mobilita, energetická účinnost, otázky duálního vzdělávání či podpora ochrany duševního vlastnictví. Prostřednictvím videokonference proběhlo čtvrté jednání Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které bylo uspořádáno v návaznosti na dopracování programového dokumentu OP TAK.

Probíraly se informace o aktuálním stavu vyjednávání unijní legislativy pro období 2021+ a nejdůležitější prvky v rámci fondů EU. Mezi ně patřila problematika tematické koncentrace, podpory velkých podniků, míry spolufinancování podle typu regionů, podmínek pro případné změny operačního programu, povinného příspěvku na klima, základních podmínek, využití finančních nástrojů, způsobilosti DPH, či novinek ve způsobu provádění auditů. Následně Pavel Juhás, vedoucí oddělení koncepcí, které je za přípravu OP TAK primárně odpovědné, zrekapituloval kroky, které MPO provedlo od posledního jednání platformy a představil finanční rámce pro jednotlivé priority, specifické cíle a aktivity OP TAK. Závěrem zmínil otázky, které ještě zůstávají otevřené pro další jednání a rovněž předpokládaný harmonogram směřující ke schválení OP TAK ze strany vlády ČR, resp. Evropské komise.

Poté se slova ujal náměstek Sekce fondů EU Marian Piecha a vyzval účastníky jednání, aby se zapojili do diskuze. Diskutovala se celá řada témat souvisejících se zaměřením OP TAK – čistá mobilita, problematika energetické účinnosti, podpora komplexních projektů, otázky duálního vzdělávání, využití integrovaných nástrojů či podpora ochrany duševního vlastnictví.

V následujících měsících bude text programového dokumentu postoupen do vnitrorezortního a mezirezortního připomínkového řízení za účelem předložení OP TAK k hodnocení SEA a následného schválení programu vládou ČR, což umožní zahájení formálního procesu vyjednávání s Evropskou komisí.

Prezentace z jednání je ke stažení tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo