Čistě, digitálně: Linde Material Handling uspořádala svou první on-line konferenci pro zákazníky

Linde

Společnost Linde Material Handling Česká republika s ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 a vzhledem k nutné ochraně svých zaměstnanců a obchodních partnerů přišla s novým přístupem a uspořádala svou první on-line zákaznickou konferenci.

linde

Navázala tak na tradici pravidelných setkání se zákazníky. Čelní představitelé společnosti představili českému trhu nejnovější generaci vozíků H20–H35 s hydrostatickým pohonem. Dalšími diskutovanými tématy byla moderní intralogistická řešení včetně automatizace, bezpečnost provozu ve skladech a možnosti moderního energy managementu.

Jednatel společnosti Linde Material Handling David Čepek a obchodní ředitel Pavel Osička všechny sledující již v úvodu ujistili, že firma naplno funguje a že hned v začátku šíření virové nákazy v ČR přijala všechna potřebná opatření, která umožní plnit všechny závazky vůči zákazníkům a zároveň chrání zaměstnance i zákazníky. „Díky nové situaci jsme se naučili překlenovat vzdálenosti a pracovat bezpečným způsobem i v nelehké době šíření koronavirové infekce. Našim zákazníkům stále poskytujeme stoprocentní servisní služby a naplno běží i konzultace a řešení nových projektů,” ubezpečil David Čepek. „Se zákazníky komunikujeme rychle online, což nás inspirovalo k uspořádání tohoto zcela nového formátu on-line konference. Našli jsme tak způsob, jak se spojit se zákazníky, představit jim naše aktuální aktivity a také se dozvědět jejich názory. Potěšil nás velký zájem – přímý přenos sledovalo více než 180 diváků, kteří během konference pokládali otázky a živě diskutovali na chatu, a dalších více než 200 zákazníků zhlédlo během následujících 24 hodin záznam konference dodatečně,” konstatoval spokojený David Čepek. Diváci se nejčastěji ptali na možné dovybavení vozíků bezpečnostními prvky, jako je například automatické snižování rychlosti v halách nebo systémy upozorňující na projíždějící vozík. V oblasti intralogistiky odpovídali odborníci Linde na otázky o možné automatizaci pro ukládání konkrétního zboží, například plastových beden a dalších možností skladování.

„Přínos digitalizace a automatizace v intralogistice je nesporný. Ve spolupráci s naším koncernovým partnerem společností DEMATIC optimalizujeme a řešíme problematiku automatizace skladových operací. Manipulační technika Linde je připravena na stále nová a užitečná digitální řešení, ať už se jedná o Linde Servis Manager, v ČR vyvinutou aplikaci Linde Delivery a další, a daří se nám tak dosahovat i tolik potřebných úspor,” doplnil David Čepek.

LindeNa konferenci byla věnována pozornost i oddělení Energy managementu Linde Material Handling. „Pro stávající i nové zákazníky provádíme komplexní analýzu, díky které doporučíme vhodný pohon pro naši vysokozdvižnou techniku. Ať už se jedná o bateriový pohon, CNG (stlačený zemní plyn), vodíkový pohon pomocí palivových článků či spalovací motory. Experti Linde Material Handling díky širokým zkušenostem dokáží navrhnout efektivní a ekonomicky výhodná řešení, a to včetně například úložišť energie, která následně pomáhají vykrývat proudové špičky při nabíjení Li-Ion techniky,” informoval Pavel Osička, obchodní ředitel Linde Material Handling Česká republika.

Dalším důležitým tématem, kterému se prezentující věnovali, byla bezpečnost provozu ve skladech a provozech. Nejen bezpečná on-line komunikace, ale především Linde bezpečnostní řešení jsou při provozu vysokozdvižné techniky důležitá a zákazníky oceňovaná. Ať už se jedná o unikátní bezpečnostní vestu či výstražné prvky, nebo veškerá komplexní technická a softwarová bezpečnostní řešení společnost Linde Material Handling.

Novátorské řešení zákaznické konference, která se měla původně konat v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči a měla být i výročním eventem společnosti s bohatým programem, se setkalo u zákazníků a partnerů s velmi pozitivním přijetím. Všichni ocenili snahu společnosti zůstat v nelehké době v kontaktu a nalézt cestu k přínosné a fungující komunikaci.

Zdroj zprávy: Linde Material Handling