ČMZRB už letos poskytla podnikatelům 47 miliard korun

peníze

Českým firmám byla v letošním roce schválena podpora ve formě finančních nástrojů, tj. záruk a zvýhodněných úvěrů, ve větším objemu než v součtu za rekordní roky 2018 a 2019. Většinou se jednalo o provozní financování. Za tímto enormním zájmem stojí především nejistota související koronavirovou krizí. Celkově za prvních deset měsíců letošního roku pomohla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podnikatelům profinancovat téměř 9 700 projektů v objemu necelých 47 miliard Kč.

Přes dvě třetiny podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem v letošním roce podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID. Do konce října letošního roku tak bylo schváleno více než 6 200 žádostí v objemu 32,6 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších více než 14 miliard Kč získali podnikatelé z běžných programů banky. Podporu z nich čerpalo ve sledovaném období přes 3 400 malých a středně velkých firem.

čmzb

„Podnikatelé vedle podpory z programů COVID využívají pro překonání současné ekonomické situace i naše běžné produkty. Nejčastěji poptávané provozní financování jim totiž nabízí i naše dlouholeté programy, jako je např. Záruka 2015 až 2023, Expanze nebo případně S-podnik,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Přestože je v současné době na trhu hlad právě po provozním financování, nezřídka se najdou malé a střední firmy, které vzhledem k povaze svého podnikaní zažívají boom nebo naopak využívají současnou situaci k odkládaným investicím a poptávají zvýhodněné financování k pořízení nových technologií či rekonstrukce svých výrobních areálů. A v tom jim opět pomáhají naše stálé programy, jako je například Expanze či případně Úspory energie.“

Celkově tak díky ČMZRB, spolupracujícím komerčním bankám a leasingovým společnostem za prvních deset měsíců letošního roku nateklo do ekonomiky téměř 47 miliard Kč. Nejčastěji tuto formu podpory čerpaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. „Bez ohledu na typ produktu v 86 % případů námi poskytovaná podpora směřuje živnostníkům a malým podnikatelům. Přes 13 % čerpají středně velké firmy a necelé procento podniky zaměstnávající více než 250 zaměstnanců,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřuje napříč regiony ČR. Nejvíce projektů je prostřednictvím ní realizováno v hlavním městě Praha (15 %) a na území Jihomoravského (14 %) a Moravskoslezského kraje (13 %). Podpora směřuje i napříč jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji ji však čerpají podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu (38 %), ve zpracovatelském průmyslu (23 %), stavebnictví (12 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (8 %).

cmzrbČeskomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo