Co je nového v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost? Dozvíte se v novém čísle časopisu OPIK

opik

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu.

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

opik

“V tomto čísle vás budeme informovat především o novinkách v programu COVID, který realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Dále uvedeme přípravu budoucího období 2021+, novinky v posunech termínů u vybraných výzev PO3, program Partnerství znalostního transferu a výzvu Inovační vouchery, která je zaměřena na problematiku COVID-19,” říká šéfredaktor Petr Tůma.

Časopis si můžete stáhnout tady (dokument ve formátu PDF)

Zdroj zprávy: MPO ČR