Co jsou to CAT nástroje a proč se používají u překladů?

Logo Slůně

Pokud využíváte agenturu na překlady nebo i jen soukromého překladatele, možná jste se již setkali s termínem CAT nástroje. Co to vlastně je? A je dobře, že se to používá?

CAT je zkratka z computer-aided translation nebo také computer-assisted translation, což do češtiny překládáme jako počítačem podporovaný překlad. Je to tedy software, do kterého je možné ukládat slova, fráze, věty i třeba celé odstavce v originále i v překladu. Tím se vytváří v tomto programu slovník, který je později využit při překladu tohoto i dalších textů na základě podobnosti, či stejných užitých slov a frází.

Jak to přesně funguje. Překladatel do softwaru načte překládaný text. Program si tento text rozdělí na segmenty (slova, fráze, věty atd.) a uloží je jak v originále, tak následně v přeložené verzi vytvořené překladatelem. Při dalším podobném překladu si tento program nový text opět rozloží na segmenty a na základě stejných slov či podobných frází nabídne překladateli možnou verzi z překladu minulého. Čím více textů se nasdílí do tohoto programu, tím větší bude zásobárna slov, frází a hlavně celých vět k dispozici. To ulehčí překladateli práci hlavně u technických překladů – manuálů, popisů atd., kde se některé fráze a odborné termíny často opakují. Samozřejmě je na překladateli, aby udělal rozhodnutí, zda programem nabídnutý překlad odpovídá originálu. Lidský faktor je stále potřeba, avšak CAT nástroje velmi ulehčují práci a také ji urychlují. Navíc je překlad díky těmto dvěma výhodám levnější, protože u stejných vět zaplatíte jen překlad prvního výskytu.

V CAT nástroji je možné vytvořit i terminologický glosář. Překladatel sice odborné termíny a jejich překlady zadává do softwaru ručně, ale tím se mu vytvoří databáze, kterou lze při překladu jednoduše používat. Slova mu program sám v glosáři vyhledá a vkládají se pomocí klávesových zkratek.

Těchto CAT nástrojů existuje celá řada, SDL Trados, Déjà Vu, Transolution, MemoQ a další. Například v překladatelské agentuře Slůně – svět jazyků se již od začátku roku používá nástroj Memsource. Je to program od české společnosti a využívá k uskladnění překladatelské paměti a glosáře tzv. cloudy, čili vše je on-line pod zaheslovaným přístupem. Překladatelé si nemusí kupovat žádnou licenci, mají ke všemu přístup kdykoli a odkudkoli.

CAT nástroje se využívají každým měsícem více a více. Samozřejmě, že nemohou nahradit překladatele, hlavně ne u beletrie nebo u překladů obchodní či technické dokumentace, ale rozhodně celou práci zjednodušují. Vše je hotovo rychleji, je zajištěna terminologická jednotnost textu a i cena překladů je pro klienty příznivější.

Pokud se tedy v budoucnu setkáte s tím, že vám někdo nabídne překlad pomocí CAT nástroje, nemusíte se bát, nejde o strojový překladač či internetový translator, ale o šikovného pomocníka, který zaručí vyšší kvalitu zpracovaného překladu.

Naše společnost Slůně – svět jazyků, s. r. o. zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě. Nyní se zde nachází centrála naší společnosti a k ní přibyly pobočky – v Brně, Praze, Plzni, Hradci Králové a Pardubicích. Zajišťujeme odborné překlady také o víkendu a za ceny běžných překladů. Nyní můžete překladatelského servisu využít 7 dní v týdnu a to u 115 jazyků. Nemusíte tak čekat do pondělí na zadání nebo odevzdání překladu.
Slůně kontakty