Colt CZ Group SE dosáhla výnosů 10,2 miliardy korun za prvních devět měsíců roku 2022

Colt CZ Group SE

Společnost Colt CZ Group SE zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2022 končící 30. září.

Klíčové finanční údaje za prvních devět měsíců roku 2022:

▶ Výnosy Skupiny za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhly 10,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 34,4 % oproti stejnému období roku 2021, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní a konsolidaci výnosů Coltu.

▶ Upravená EBITDA očištěná o jednorázové položky dosáhla za prvních devět měsíců roku 2022 výše 2,3 mld. Kč, tedy o 45,1 % meziročně více.[1]

▶ Čistý zisk po zdanění dosáhl za prvních devět měsíců roku 2022 celkem 1,3 mld. Kč, což je o 47,1 % více než ve stejném období loňského roku.

▶ Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2022 zvýšil o 10,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a překonal 500 tisíc prodaných kusů.

„Společnost Colt CZ Group opět zaznamenala rekordní výsledky. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní na klíčových trzích,“ uvedl Jan Drahota, generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group.

Výnosy
Oproti výsledku k 30. září 2021 vzrostly výnosy za prvních devět měsíců 2022 o 34,4 %, na celkovou částku 10,2 mld. Kč, zejména díky růstu prodaného počtu zbraní, vyšším prodejům v klíčových regionech (viz tabulka níže) a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.

Výnosy v ČR za prvních devět měsíců k 30. září 2022 vzrostly o 67,7 %, na 875,9 mil. Kč. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za prvních devět měsíců 2022 meziročně o 26,9 % na 5,7 mld. Kč, především díky konsolidaci výnosů Coltu. Výnosy realizované v Kanadě za prvních devět měsíců roku 2022 činily 768,7 mil. Kč, což je meziročně o 133,3 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2022 se meziročně zvýšily o 55,1 %, na 1,1 mld. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za prvních devět měsíců roku 2022 o 88,7 % na 76,2 mil. Kč, jelikož se velké jednorázové dodávky zákazníkům z ozbrojených složek uskutečnily již v loňském roce. Výnosy v Asii se za prvních devět měsíců 2022 zvýšily o 141,9 % na hodnotu 1,3 mld. Kč v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za prvních devět měsíců roku 2022 hodnoty 326,2 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 9,7 %.

Upravená EBITDA[2]
Ukazatel upravené EBITDA vzrostl za prvních devět měsíců roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 45,1 %, na 2,3 mld. Kč, a to zejména vlivem vyšších výnosů a nárůstu počtu prodaných zbraní.

Provozní zisk
Provozní zisk (EBIT) dosáhl za prvních devět měsíců roku 2022 výše 1,5 mld. Kč, což je o 64,9 % meziročně více, a to zejména díky nárůstu prodejů a vlivu konsolidace společnosti Colt.

Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním se za prvních devět měsíců 2022 meziročně zvýšil o 57,9 % a dosáhl hodnoty 1,7 mld. Kč. Tento růst souvisí s nárůstem provozní ziskovosti.

Zisk za období po zdanění / Upravený zisk za období
Zisk za období po zdanění se za prvních devět měsíců 2022 zvýšil o 47,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl hodnoty 1,3 mld. Kč.

Zisk za období po zdanění upravený o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a o dopad zaměstnaneckého akciového plánu se za prvních devět měsíců 2022 zvýšil o 32,8 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl hodnoty 1,5 mld. Kč.

Investice
Vynaložené kapitálové výdaje Skupiny za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhly hodnoty 446,2 mil. Kč, tedy meziročně o 13,4 % více, a představovaly tak 4,4% podíl z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2022 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2022).

Potvrzení výhledu na rok 2022
Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření Colt CZ k datu této zprávy vedení Společnosti potvrzuje svůj odhad vývoje hospodaření na rok 2022 publikovaný v pololetní zprávě.

Vedení Skupiny očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout výše 14,0 – 14,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 31–36 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2021.

Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2022 úrovně 3,0–3,3 mld. Kč, což, představuje meziroční nárůst 38–52 % oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA dosažené v roce 2021.

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2022 by mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2022, což je v souladu se střednědobým výhledem Skupiny.

Přílohou k této zprávě je zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka za období devíti měsíců od 1. ledna do 30. září 2022.

ADK

Reklama

O společnosti Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems.

Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je ze 76,9 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,1 % tvoří veřejně obchodované akcie.