Colt CZ Group SE v prvním pololetí 2022 zvýšila výnosy meziročně o 49 procent a čistý zisk o 88 procent

colt

Colt CZ Group SE (dále jen „Colt CZ“ nebo „Společnost“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) vykázala v prvních šesti měsících letošního roku růst ve všech klíčových ukazatelích. Prodeje rostly na klíčových trzích v Severní Americe, Asii a Evropě. Vyplývá to ze zveřejněných konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků.

colt

Klíčové finanční údaje za první pololetí roku 2022:

  • Výnosy Colt CZ v první polovině roku 2022 dosáhly 7,05 miliard korun, jedná se tak o meziroční nárůst o 49,1 %.
  • Čistý zisk Colt CZ dosáhl za prvních šest měsíců letošního roku 1,1 miliardy Kč, což je o 87,9 % více než v roce 2021.
  • Ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné vlivy za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl o 49,1 % na 1 794,7 milionu Kč.[1]
  • Počet prodaných zbraní se v prvním pololetí letošního roku zvýšil v porovnání s prvními šesti měsíci 2021 o 19,2 % na 362 741 prodaných kusů. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z 58,15 % a dlouhé palné zbraně pak z 41,85 %.
  • Na celkových výnosech Colt CZ představovaly v první polovině letošního roku výnosy v USA podíl 57,98 %; 12,04 % tvořily výnosy dosažené na evropském trhu (bez ČR). Asie se na celkových výnosech podílela z 11,24 %, Česká republika z 8,23 %, Kanada ze 7,08 % a ostatní státy světa pak ze 3,43 %.

„Colt CZ Group má za sebou další rekordní pololetí. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní v klíčových teritoriích,“ uvedl Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group.

Regionálně se k 30. červnu 2022 výnosy v ČR zvýšily o 329,2 %, na 579,9 mil. Kč. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly v prvním pololetí 2022 meziročně o 38,2 %, na 4 086,8 mil. Kč k 30. červnu 2022 především díky pokračující poptávce na komerčním trhu a konsolidovaným výnosům Coltu v USA. Výnosy realizované v Kanadě za první pololetí 2022 činily 499,1 milionu Kč, což je o 218,8 % meziročně více, rovněž vlivem plné konsolidace výnosů společnosti Colt. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) se meziročně zvýšily o 67,3 %, na 848,6 mil. Kč za šest měsíců do 30. června 2022 zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

colt group cz

Výnosy dosažené v Africe meziročně poklesly o 93,0 %, na 34,8 mil. Kč, zejména kvůli jednorázovým dodávkám zákazníkům z řad ozbrojených složek, které se uskutečnily v loňském roce. Výnosy v Asii se za prvních šest měsíců tohoto roku zvýšily o 174,9 %, na hodnotu 792,5 mil. Kč v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům.

Vedení Společnosti očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout výše 14,0–14,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 31–36 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2021.

colt production

Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2022 úrovně 3,0–3,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 36–50 % oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA dosažené v roce 2021.

Výzvou pro zbytek roku 2022 je reagovat na měnící se poptávku na klíčových trzích a vyrábět v požadovaném sortimentu za konkurenceschopnou cenu. Řízení provozních nákladů a dodavatelského řetězce je i nadále klíčová výzva.colt production

O SPOLEČNOSTI Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně. Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems.

colt production

Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE ze 76,5 %, přičemž zbývajících 23,5 % tvoří veřejně obchodované akcie.

Zdroj zprávy: Colt CZ Group
Colt CZ Group SE