CONTERA otevírá v Ostravě výjimečný logistický park

Contera park Ostrava

Společnost CONTERA dokončila v Ostravě-Hrušově první dvě budovy logistického parku CONTERA PARK OSTRAVA D1, který se rozkládá na ploše cca 35 ha. Plánovaná plocha je přibližně 151 000 m2 průmyslových prostor, přičemž první dvě budovy zabírají plochu více než 108 000 m2. Stavby jsou určeny především pro lehký průmysl, sklady a výrobu. Projekt, který byl zahájen na podzim 2020 s předpokládanými celkovými náklady přesahující 2,9 mld. Kč, je budován na ploše bývalého brownfieldu a obsahuje i jednu z největších a zároveň nejmodernějších průmyslových hal na území České republiky. Obě budovy jsou plně obsazeny nájemci. Ve výstavbě je třetí budova, jejíž dokončení je plánováno na jaře roku 2023. Součástí Contera Parku bude také moderní technologický park, jehož výstavba je plánována na rok 2023-24.

Contera park Ostrava

Contera park D1 v Ostravě-Hrušově je realizován na místě, které před jeho revitalizaci sloužilo jako lokalita pro bydlení dělníku z okolních podniků v bývalém průmyslovém areálu. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena a došlo k tak zásadnímu poškození domů, že bylo rozhodnuto o tom, že již nebudou upravovány. Devastace lokality a postupné vylidnění mělo za následek vznik tzv. sociálního brownfieldu. Město Ostrava se po povodních rozhodlo o změně využití území a umožnilo chátrající stavby nahradit administrativou a lehkým průmyslem. Zasadilo se také o majetkové scelení pozemků a stalo se vlastníkem území. Pozemky také získaly protipovodňovou ochranu v podobě ochranných hrází podél Odry a Ostravice. Po vítězství ve výběrovém řízení v roce 2019 koupila nemovitosti společnost Contera s cílem vrátit do tohoto opuštěného a zdevastovaného území nový život, který naváže na tradici původní průmyslové oblasti.

Contera park Ostrava

 

„Ostrava považuje smysluplné a městotvorné využití brownfieldů, kterých má na svém území vzhledem ke své průmyslové minulosti celou řadu, za jeden ze svých strategických cílů. Vzhledem k výhodné poloze a blízkosti klíčové dopravní infrastruktury je zde potenciál pro tisíce pracovní příležitostí s ekonomickým přínosem pro celý region. Projekt Contera Park D1 je dobrým příkladem toho, že se to daří. Těší mě, že dříve zanedbaná a nevyužitá část Hrušova v podobě tohoto průmyslového parku již svou novou funkci nalezla a plnohodnotně se zapojuje do organismu města,“ uvedl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

V rekordním čase se společnosti Contera podařilo území revitalizovat a vystavět na něm logistický park. V současné době zde stojí 3 haly o rozloze cca 120 500 m2, další jsou buď ve výstavbě nebo projekční přípravě. Vzniklo zde 950 nových pracovních míst a další budou přibývat v následujících letech. Do areálu je zavedena také nová linka autobusu MHD a jsou zde umístěny stojany pro sdílená jízdní kola od firmy NEXTBIKE. Součástí parku a okolních parterů je i velké množství nové zeleně, na kterém si Contera zakládá u všech svých projektů. Zlepšuje to tak nejen ovzduší a přirozenou vlhkost, ale i příjemné prostředí pro zaměstnance parků, kteří některé části využívají k regeneraci o pracovních přestávkách. Obě budovy jsou certifikovány úrovní BREEAM Very Good, což naznačuje, že velmi dobře pracují s energiemi, vodou a odpady a jsou celkově šetrné k životnímu prostředí. V příštím roce by měla na střeše budov vyrůst fotovoltaická elektrárna a přibydou také nabíječky pro elektromobily.

„Těší nás, že jsme promyšleným řešením v rekordní době naplnili očekávání našich partnerů. Hrušov byl významným průmyslovým centrem už od 19. století, věříme, že náš logistický park pomůže této čtvrti získat nové, smysluplné uplatnění,“ sdělil Dušan Kastl, výkonný ředitel společnosti Contera.

Dominantním uživatelem CONTERA PARK OSTRAVA D1 je distributor sportovního vybavení, společnost Sportisimo, která zde přesunula svou logistickou centrálu. Hala o rozloze 66 500 m2 je částečně vybavena robotizovanými systémy řízenými moderním softwarem. V části nazvané High Bay nepracují téměř žádní zaměstnanci, pohyb zboží je zcela automatizovaný. High Bay se navíc pochlubí světlou výškou 23 metrů, takto vysokých hal je v Česku jen minimum. Pětipodlažní mezanin Pick Tower je vybaven klimatizací a má fasádu s plnohodnotnými okny, což výrazně zvyšuje komfort zaměstnanců, kterých je zde přibližně 250. Dalšími uživateli prvních dvou budov hrušovského parku jsou společnosti AT Computers, Plzeňský Prazdroj, VAS Solutions.

Contera park Ostrava

V současnosti se dokončuje třetí stavba v rámci parku. Budova nabízí především menší vysoce flexibilní prostory, s vysokým poměrem kancelářských ploch. Velká část budovy je již obsazena nájemci, mezi něž patří společnost se severskými kořeny Ruukki, česká společnost První Signální, výrobce Tesla Batteries a další. V následujících měsících bude zahájena výstavba prvního rozšíření budovy Sportisimo o celkové ploše 8 100 m2 a připravuje se také projekt moderního technologického parku.

Velké plochy k pronájmu a celková rozloha zaručuje flexibilitu i pro případný růst klientů. Výhodou parku je skutečně výborná dopravní dostupnost, poloha parku v blízkosti dálnice D1 a železnice zaručuje výborné napojení na ostatní regiony Česka, Polska a Slovenska. V Ostravě existuje řada průmyslových zón, které jsou však téměř plně využity a Contera Park Ostrava D1 tak představuje jedinečnou příležitost pro další obchodní růst ve městě.

CONTERA | O FIRMĚ
contera logoSpolečnost CONTERA založená v roce 2009 vlastní a provozuje průmyslové a retailové parky v prvotřídních lokalitách v ČR (Praha, Ostrava, Teplice, Hustopeče, Ústí nad Labem) a na Slovensku (Bratislava, Žiar nad Hronom, Prešov). Ve svém portfoliu poskytuje klientům možnost nájmu i řešení upravená a vybudovaná na míru (built-to-suit). Specializuje se na přestavbu a revitalizaci nevyužívaných areálů (brownfieldů) v lokalitách s dobrou infrastrukturou a klade důraz na soulad parků s okolním prostředím. V roce 2021 započala s výstavbou chytré administrativní budovy Organica, která se nachází na bývalém brownfieldu v centru Ostravy. Portfolio zahrnuje přibližně stávajících 540 000 m2 a plánovaných 150 000 m2 průmyslových nemovitostí. V roce 2019 vytvořila CONTERA společný podnik s TPG Real Estate Partners, specializovanou platformou pro kapitálové investice do nemovitostí, kterou vlastní globální společnost TPG. Ve stejném roce CONTERA vstoupila na slovenský trh.