ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč

EU flag

V průběhu prvního pololetí 2021 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši celkem 71,5 mld. Kč a současně odvedla 32,8 mld. Kč. Čistá pozice ČR tak v první polovině roku 2021 dosáhla výše 38,7 mld. Kč, celkem od vstupu do EU v roce 2004 se blíží k hranici jednoho bilionu korun.

„Nadále zůstáváme čistými příjemci evropských peněz. Pololetních plus 39 miliard představuje druhé nejvyšší čisté saldo od roku 2016. Naše členství v Evropské unii tak dává jednoznačně smysl, a to nejen finančně. Uplynulých 17 let u nás evropské peníze pomáhají financovat výstavbu železniční sítě, modernizace městské veřejné dopravy, dostavby a vybavení nemocnic či rekonstrukce škol. Projekty, ze kterých naši občané benefitují každý den,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Vývoj čisté pozice ČR odpovídá rozdílu mezi penězi, které český stát do evropské pokladny odvedl, a částkou, kterou z evropského rozpočtu získal. Následující graf ukazuje čisté pololetní saldo v letech 2006 – 2021 (v mld. Kč):

mfčr

Celková čistá pozice ČR se od roku 2004 blíží k jednomu bilionu korun
Celkově Česká republika od svého vstupu do EU dne 1. května 2004 zaplatila do evropského rozpočtu 709,8 mld. Kč a získala 1,64 bilionu Kč. Kladné čisté saldo ke dni 30. června 2021 tak souhrnně dosahuje částky 934,2 mld. Kč. „Předpokládám, že celkovou čistou pozici ve výši jednoho bilionu korun bychom měli dosáhnout nejpozději v první polovině roku 2022,“ odhaduje Alena Schillerová.

Aktuální prioritou vlády je čerpání evropských peněz z Národního plánu obnovy. Česká republika v rámci něj obdrží 7,1 mld. EUR, tedy zhruba 180 mld. Kč. Evropské peníze mají pomoci s investičními projekty a přispět tím k rychlejší obnově po pandemii Covid-19. Investice budou směřovat primárně na digitální a zelenou transformaci, na podporu podnikání, vědy, výzkumu a inovací, do zdravotnictví a na rozvoj vzdělávání. „Český plán obnovy je schválen Komisí a na jednání Rady Ecofin by se měl dostat na začátku září. V rámci předfinancování můžeme ještě letos získat prvních 23,4 miliard,“ počítá Alena Schillerová.

Za letošním kladným pololetním saldem ČR vůči rozpočtu EU ve výši 38,7 mld. Kč stály i nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 43,8 mld. Kč, dále pak příjmy z fondů Společné zemědělské politiky ve výši 27,7 mld. Kč. Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2021 shrnuje následující tabulka (pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz ČNB za první pololetí roku 2021 ve výši 25,854):

pozice čr EU

 

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí