Čtvrtá průmyslová revoluce a „Průmysl 5.0“ – kritický pohled

Průmysl 5.0

Je tomu již více než 10 let, co Henning Kagermann, bývalý generální ředitel společnosti SAP, Wolfgang Wahlster, bývalý generální ředitel Německého výzkumného centra pro umělou inteligenci, a WolfDieter Lukas, vedoucí oddělení a později státní tajemník na spolkovém ministerstvu školství a výzkumu, zavedli pojem Průmysl 4.0.V následujících letech se iniciativa, která vznikla v Německu, rozšířila do celého světa.

Průmysl 5.0 Industrie 4.0

Dnes je „Průmysl 4.0“ pojmem, který představuje změnu potenciálně ovlivňující všechny oblasti společnosti. Odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci. Stejně jako u předchozích tří průmyslových revolucí lze předpokládat, že i ta současná přinese dalekosáhlé změny a že bude trvat podobně dlouhou dobu, než se plně projeví. Typická softwarová zkratka „4.0“ odkazuje jednak na čtvrtou průmyslovou revoluci, ale také zdůrazňuje zvláštní roli, kterou v tomto procesu hraje software. Jedná se o komplexní koncept, který od počátku zahrnoval technologické aspekty, nové modely tvorby hodnot, schopnost vytvářet nové typy produktů, udržitelnost, odolnost a zejména přístupy k optimální integraci a podpoře lidí zapojených do řešení Průmyslu 4.0.

Stejně jako každá průmyslová revoluce i čtvrtá průmyslová revoluce vyžaduje opatření, která na sebe navazují. To znamená, že nejprve musí být vytvořen technický základ a mezinárodní normy, které pak tvoří základ pro potřebné dovednosti a optimální podporu pracovníků ve výrobě. Aktivní účast zaměstnanců je přitom nezbytná. Bylo by zcela chybné nahlížet na Průmysl 4.0 čistě technologickou optikou. A stejně tak by bylo chybné považovat zkratku „4.0“ pouze za číslo verze a nahradit ji „5.0“ na sice stále stejně dlouhé, ale důležité správné cestě.

Ve skutečnosti je tento omyl patrný stále častěji: v nedávné minulosti se objevil termín „Průmysl 5.0“. Kromě některých obsahů souvisejících s umělou inteligencí je jádro tohoto pojmu často definováno jako „zaměření na člověka“, tj. cíl navrhovat pracovní procesy optimálním způsobem pro pracovníky spolu s co nejlepší podporou nových výrobních procesů. I když je samotný obsah platný, nový termín “Průmysl 5.0” k jeho popisu není potřeba, protože „zaměření na člověka“ a společenské přínosy byly od počátku nejdůležitějšími cíli Průmyslu 4.0.

Průmysl 5.0 fake

Termín „Průmysl 5.0“ není nutný ani užitečný. Neobsahuje žádný nový obsah žádný falešně naznačuje, že čtvrtá průmyslová revoluce je dokončena a že naši pozornost lze obrátit k novým tématům. Tato zbytečná terminologie by mohla vést k nejistotě mezi společnostmi a dobře zavedenými mezinárodními kooperacemi, které v současné době pracují na realizaci čtvrté průmyslové revoluce. Platforma Industrie 4.0 a Rada pro výzkum Průmyslu 4.0 proto důrazně kritizují lehkovážné umisťování zbytečného termínu „Průmysl 5.0“.

K tomuto tématu (a dalším) promluví na půdě CIIRC ČVUT jeden z nejpovolanějších – prof. Wolfgang Wahster. Informace jsou zde, je možné se zdarma registrovat jak na osobní účast, tak na vzdálený stream.

Wahlster

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0
národní centrum průmyslu