CYLINDERS-BEL oslavuje první výročí

cylinders

Rozhovory o tomto “Joint venture” probíhaly několik let a samozřejmě ani dnes neztratila tato vize svůj význam, zejména v době globálních krizí na trhu i mimo něj. Po zavedení speciálních ekonomických opatření na dodavatele ze strany zemí EU, které zvýšily náklady na dovoz mnoha průmyslových výrobků do zemí Euro-asijské ekonomické unie, bylo nutné hledat řešení, jak tak populární produkt, jako je bezešvá vysokotlaká ocelová láhev, i nadále dodávat na dané trhy. Jsme rádi, že tento projekt dopadnul úspěšně a splnil očekávání našich akcionářů, konstatuje ředitel běloruského podniku Vladimír Kufa.

cylinder

Je to výsledek dlouhých jednání zakladatele CYLINDERS HOLDING,a.s. – Jana Světlíka s běloruskými partnery , díky čemuž byl vytvořen první a po technologické stránce nejmodernější závod na výrobu bezešvých vysokotlakých ocelových láhví na území Euro-asijské ekonomické unie.

Implementační tým tohoto podniku zvládnul obtížné podmínky, ve kterých byla prováděna instalace a precizní seřízení unikátní výrobní technologie. Tato byla navržena tak, aby zajistila maximální automatizovaný chod výrobní linky a tím odpovídající produktivitu.

Stojí za zmínku, že místní pracovníci museli zvládnout nejen úskalí spuštění nových výrobních zařízení, ale také si museli osvojit klíčové “evropské” technologické a kvalitativní návyky , které sehrály stěžejní roli. Tato správná strategie vedla k tomu, že podnik již v prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhl svých technických kapacit a produkoval cca 4 000 láhví měsíčně.

Ani v období probíhající pandemie Covid-19 nezůstaly kapacity běloruského závodu nenaplněny a drobný pokles místního trhu jsme řešili vzájemnou kooperací s českou sesterskou společností Vítkovice Cylinders, a.s .

Hlavním trhem pro produkty společnosti Cylinders Bel jsou samozřejmě země Euro-asijské ekonomické unie.

Na základě denních jednání s našimi obchodními partnery a navzdory současné nestabilitě trhu, můžeme konstatovat, že si náš nový běloruský výrobní závod – Cylinders Bel, již vydobyl svou pevnou pozici dodavatele špičkových ocelových láhví a plánuje své aktivity nadále rozvíjet.

Zdroj zprávy: Cylinders Holding a.s.
cylinders