Cylinders Holding veřejně vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby nedovolovalo kvůli covid-19 plnit kyslík pro lidi do lahví pro průmysl

Skupina Cylinders Holding zveřejnila výzvu, kterou se snaží upozornit ministerstvo zdravotnictví, že by lidé s covid-19 neměli dýchat kyslík z průmyslových lahví s industriálními ventily. „Medicinální kyslík patří do medicinálních lahví, nikoli do lahví například pro svařování s průmyslovým ventilem a armaturou. V České republice ale ministerstvo zdravotnictví umožnilo výjimku, která má platit ještě dalších šest měsíců po skončení nouzového stavu. Nechápeme to. Nechápeme, proč by lidé měli dostávat kyslík ze stejných lahví, které se používají pro okysličování spalovacích procesů například v ocelářském, sklářském nebo stavebním průmyslu,“ říká generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík.

Veřejné výzvě předcházely dva dopisy odeslané ministerstvu zdravotnictví v rozmezí necelého týdne, které však do dnešní 14. hodiny zůstaly bez odezvy. Z textů dopisů citujeme: „Během řady let jsme se setkali s nespočtem příkladů extrémní kontaminace industriálních lahví, kterou nelze odstranit běžným způsobem před samotným plněním. Dodavatelé medicinálního kyslíku mají mnoho možností, jak si zajistit dostatek medicinálních lahví i bez tohoto velmi kontroverzního opatření. Naše zkušenosti nás vedou k důvodným obavám z povolení použití průmyslových/industriálních lahví pro medicinální účely.“ K dopisům připojil Cylinders Holding také výmluvné snímky rozdílu v kontaminaci lahví.

kayslíková láhev

 

kyslíková láhev

 

Text veřejné výzvy:

Veřejná výzva ke zrušení rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR 14994/2020-1LEG ze dne 3. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 3. dubna 2020 jako správní úřad příslušný podle zákona rozhodnutí o opatření, které umožňuje plnění medicinálního kyslíku do obalů – industriálních tlakových lahví, svazků lahví a přepravních stanic – pro průmyslový kyslík, které se používají ve všech oblastech průmyslu. Současně s tím umožnilo používat ventily, které jsou určeny pro plnění technického kyslíku.

Tyto industriální lahve a ventily se liší od medicinálních lahví v mnoha parametrech. Jako klíčové rozdíly uvádíme zejména: technologii čištění vnitřního povrchu, speciální úpravy povrchu vnitřku lahve, použitý ventil a následnou armaturu. Vizuálně jsou tyto lahve snadno rozlišitelné. Medicinální lahve jsou s bílým povrchem, industriální lahve s modrým povrchem.

Dodavatelé medicinálního kyslíku mají dostatek kapacit pro dodávku medicinálního kyslíku v lahvích k tomu určených, mají řadu možností k zajištění nových zásob medicinálních lahví, navíc mají možnost si jako globální firmy zajistit případný nedostatek medicinálního kyslíku mimo ČR. Není tedy jakýkoliv důvod ponechávat v platnosti rozhodnutí, které může způsobit použitím potenciálně znečištěných industriálních lahví zdravotní potíže při léčbě pacientů, kteří potřebují podporu dýchání medicinálním kyslíkem.

 

Vážený pane ministře,

zrušte, prosíme, v co nejkratším termínu výše uvedené rozhodnutí, které v současné době není potřebné a může způsobit spoustu zbytečných zdravotních komplikací při léčbě pandemie covid-19.

Ing. Jan Světlík,

generální ředitel CYLINDERS HOLDING, a.s.

cylinders holging