CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

Agentura CzechInvest spolu se svými dlouhodobými partnery BIC Plzeň, Brno.ai, ICT Unie, MSIC Ostrava, prg.ai a Svazem průmyslu a dopravy ČR domluvila na vzniku České národní AI platformy (CNAIP), jež bude mít za hlavní cíl lépe propojovat akademický, veřejný, soukromý i neziskový sektor a posílit Česko na poli umělé inteligence.

umělá inteligence ai

„Platforma může pomoci s lepším využitím umělé inteligence v řadě oblastí, od vzdělávání přes soukromý sektor až po veřejnou správu. CzechInvest dlouhodobě usiluje o modernizaci české ekonomiky, včetně rozvoje umělé inteligence. Kromě spolupráce s partnery je naším klíčovým nástrojem program Technologická inkubace, ve kterém jsme v prvním roce programu podpořili na 30 AI startupů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.

cnaip logo AIČinnost agentury navazuje na řadu aktivit na podporu AI, např. v roce 2018 spoluorganizoval CzechInvest projekt na podporu ekonomické diplomacie – technologickou misi do Kanady – v rámci které se setkali představitelé českých univerzit a Akademie věd ČR, již v následujících měsících v návaznosti na misi založili spolek prg.ai, který podporuje pražský AI ekosystému už od roku 2019.

Současně agentura podporuje i významné akce na podporu technologií kolem umělé inteligence a aktivně se podílí na organizaci největšího českého eventu, DnyAI. Právě spoluorganizace tří ročníků DnůAI svedla dohromady první 4 partnery, ke kterým se díky svým aktivitám na podporu AI následně přidali i ICT Unie a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

umělá inteligence ai

„Česko je skvělá země, ale vzhledem k její velikosti je třeba spojovat síly na podporu oblastí, které mají velký potenciál pomoci naší ekonomice v rámci přechodu od výrobní k ekonomice založené na inovacích, jež přináší vyšší přidanou hodnotu. Oblast umělé inteligence toto bezesporu splňuje, proto jsem rád, že jsme mohli naši dlouhodobou spolupráci s partnery formalizovat založením AI platformy,“ uvedl ředitel AI Hubu CzechInvestu, Zdeněk Havel.

umělá inteligence ai

Základem spolupráce platformy bude podzimní festival umělé inteligence DnyAI, který se již potřetí uskuteční 14.–27. října 2024. V listopadu pak budou pod hlavičkou CNAIP vyhlášeny i AI Awards, jediné oborové ocenění za oblast umělé inteligence v ČR.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest