CzechInvest podpořil v roce 2021 dvojnásobek investičních projektů za více než 25 miliard korun

Rok 2021 přinesl navzdory přetrvávající koronavirové krizi oživení zájmu investorů o Českou republiku. CzechInvest poskytnul podporu 53 novým investičním projektům, což je téměř dvakrát více než v roce 2020. Dvě třetiny projektů, stejně jako v předchozím roce, tvořily investice s vysokou přidanou hodnotou. To znamená investice technologicky orientované nebo navázané na výzkum a vývoj. Nejvíce investičních záměrů přislíbily společnosti již zasídlené v České republice – jednalo se o 39 projektů, které rozšiřují stávající aktivity společností.

O investiční pobídky žádaly nejvíce malé a střední podniky

byznys

„V roce 2021 jsme se zaměřili převážně na přilákání investic, které se orientují na výzkum a vývoj nových technologií. Podařilo se nám tak dojednat nové investice ve výši 25,25 miliard korun, díky kterým vznikne více než 4 tisíce pracovních míst. Registrujeme také vysoký zájem o investiční pobídky a poprvé v historii byla většina žadatelů z řad malých a středních podniků, což bylo i naším cílem,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

O investiční pobídku požádalo loni 36 společností, které přislíbily investovat 12,46 miliardy korun. Přijaty byly také dvě žádosti na podporu rozšíření a založení technologického centra. Zbylé investice směřovaly do zpracovatelského průmyslu především do oblasti pokročilých materiálů. Nejvíce investičních akcí se uskuteční v Jihomoravském kraji a následuje kraj Moravskoslezský. Tyto investice vytvoří napříč Českou republikou bezmála 2 300 pracovních míst. Mezi žadateli byly z 53 % malé a střední podniky, a to především díky pozitivní úpravě zákonných podmínek pro kvalifikaci. Předpokládaná suma přínosů těchto projektů pro stát je v horizontu deseti let téměř 24,5 miliardy korun.

„Jednou z důležitých investic loňského roku, která je při aktuálním nedostatku čipů o to významnější, je rozšíření aktivit společnosti onsemi. Americká společnost sídlící v Rožnově pod Radhoštěm plánuje investovat do nových výrobních postupů výroby křemíkových, respektive silikon-karbidových desek, a tím posílit polovodičový průmysl v České republice,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Převažují expanze v Česku sídlících firem
Oproti předchozímu roku, kdy se lehce zvýšil podíl nových investičních projektů, ale stále znatelně převažují expanze v Česku sídlících firem, které tvořily téměř dvě třetiny projektů. Noví investoři pak přicházeli především ze Spojených států či Německa. Velká část investic směřuje do regionů Plzeňského, Středočeského či Ústeckého, nejvíce záměrů bylo rozhodnuto v kraji Moravskoslezském a Jihomoravském.

“Přímé zahraniční investice v České republice vykázaly v roce 2021 výrazné oživení, což kopíruje globální vývoj. Rozhodnutí o umístění investice je dlouhodobý proces a s mnoha investory, kteří se rozhodli investovat po hlavní vlně pandemie, stále jednáme. Registrujeme také zvýšený zájem o investiční pobídky. Mnoho firem mění strategii dodavatelských řetězců a přesouvá se blíže klientům v Evropě. Některé z plánovaných investic však mohou být ovlivněny současnou válkou na Ukrajině,“ dodává ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit Eva Jungmannová.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest