CzechInvest propojuje podnikatele a výzkumníky

V rámci výroční konference evropských a mezinárodních výzkumných infrastruktur uspořádal CzechInvest společně s evropským projektem ENRIITC workshop o spolupráci mezi výzkumnými infrastrukturami a průmyslovými firmami. Zúčastnilo se ho téměř 70 zástupců výzkumných infrastruktur od nás i ze zahraničí.

CzechInvest

„Výzkumné infrastruktury jako CERN nebo EMBL otevírají podstatnou část své kapacity ostatním subjektům z akademického sektoru i z průmyslu pro jejich experimenty, testování a jiné výzkumné aktivity. Tyto infrastruktury jsou budovány a provozovány z prostředků EU a států, které se do konkrétního projektu zapojily. Česká republika je členem necelé desítky těchto mezinárodních projektů, v dalších evropských nebo mezinárodních infrastrukturách jsou členy české univerzity, ústavy Akademie věd, nebo jiné výzkumné organizace. Naším cílem je, aby se české firmy zapojovaly do těch výzkumných infrastruktur, jako dodavatelé vybavení, partneři výzkumu a uživatelé výsledků výzkumu,“ uvádí do problematiky René Samek, specialista na inovační struktury agentury CzechInvest.

CzechInvest má díky zkušenostem s vesmírným inkubátorem ESA-BIC know-how v oblasti propojování firem s akademickými výzkumnými centry, a proto kývl na nabídku organizátorů výroční konference výzkumných infrastruktur a společně s projektem ENRITTC uspořádal workshop. Tam představil zástupcům výzkumných infrastruktur prostředí pro výzkum, vývoj a inovace v ČR specialista agentury CzechInvest na inovační infastruktury z projektu RIS3 René Samek. Evropskou výzkumnou infrastrukturu ELI Beamlines prezentoval její zástupce Aleš Hála s důrazem na to, jak toto laserové výzkumné centrum spolupracuje s průmyslovými firmami a jak jim předává výsledky svého výzkumu. Zástupci dvou českých firem, společnosti DEL (která dodává 3D modely a zařízení pro horké komory v Jules Horowitz Reactor ve Francii) a společnosti Vakum Praha (která dodává vakuové komory například do CERN, ETH nebo ELI Beamlines) ukázali, čím zaujali tyto významné mezinárodní výzkumné infrastruktury.

ADK

Reklama

Worskhopu se zúčastnilo téměř 70 zástupců výzkumných infrastruktur z mnoha zemí světa. Celé výroční konference, která proběhla minulý týden v Brně, se účastnilo cca 450 zástupců výzkumných infrastruktur, ministerstev pro výzkum, školství nebo inovace z celé Evropy, evropských institucí, a dalších účastníků. Konference je pořádána Masarykovou univerzitou za podpory Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v rámci českého předsednictví v Radě EU. Pro účastníky připravil CzechInvest také malý stánek – rollupy o prostředí pro výzkum a inovace v ČR a výstavu produktů českých firem z inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA-BIC) v Praze a Brně.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest