CzechInvest v roce 2021: Naděje pro technologické firmy a pomoc podnikatelům v nesnázích

czechinvest

Příprava největšího projektu v historii agentury, pomoc podnikatelům při zpracovávání covidových kompenzací i škod po tornádu, podpora investorů, startupů, firem i municipalit napříč celou Českou republiku. To jsou jen některé výsledky a úspěchy agentury CzechInvest za rok 2021.

czechinvest

 

„Uplynulý rok přinesl celou řadu nových situací a výzev. Svět čelí nejen zdravotnickým, ale také ekologickým, ekonomickým i geopolitickým proměnám. S nimi přichází také nová úloha agentury CzechInvest. Tou je podporovat podnikatele a investory na území České republiky, co nejrychleji reagovat na jejich potřeby a rozvíjet jejich potenciál. Ve výsledku tak podporovat rozvoj nejen firem samotných, ale především kvalitu života obyvatel České republiky. Pro lepší přístup ke klientům a efektivní nabídku služeb jsme rebrandovali značku, což se také propsalo do nového vizuálu naší nové výroční zprávy. To nám umožňuje flexibilněji působit na sociálních sítích a jiných moderních distribučních kanálech,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Třičtvrtě miliardy pro nadějné firmy i pomoc s kompenzacemi pro podnikatele
Na rozvoj klíčových technologických oblastí České republiky se zaměřuje nový projekt agentury CzechInvest s názvem Technologická inkubace. Ten plánuje podpořit třičtvrtě miliardou korun firmy v několika klíčových oblastech. Těmi jsou mobilita, umělá inteligence, udržitelnost (ekoinovace), CERN technologie, vesmírné technologie, kreativní a kulturní průmysly a v neposlední řadě technologie zvyšující kvalitu života a řešení uplatnitelná při krizích. Na 250 firem, sídlících po celé České republice, tak v projektu dostane prostor pro úspěšný technologický růst.

V roce 2021 pomáhal CzechInvest také zpracovávat žádosti do kompenzačních programů Covid Nájemné 2 a 3. V rámci druhé výzvy se do administrace zapojilo 68 pracovníků agentury, kteří schválili přes 15 tisíc žádostí s požadovanou výší dotace necelé jedné miliardy korun. Do administrace třetí výzvy se zapojilo 71 pracovníků agentury, kteří schválili téměř 14 tisíc žádostí s požadovanou dotací více než 1,3 miliardy korun. Nejinak tomu bylo u kompenzačních programů Pomoc po tornádu. Zaměstnanci CzechInvestu pomáhali se zpracováním žádostí přímo v postiženém regionu. Celkově bylo schváleno 214 podnikatelských žádostí ve výši 93 milionů korun.

Investice za 12 miliard, které vytvoří na 4 000 pracovních míst
CzechInvest se věnoval i nadále svým tradičním aktivitám. Mezi ty patří rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti a inovativní ekonomiky naší země. Prostřednictvím odborných akcí, programů, konzultací ale také například organizací mezinárodní konference kultivoval i konkrétně rozvíjel cílové skupiny, jakými jsou startupy, malé, střední a velké podniky, investoři a municipality.

V loňském roce tak agentura poskytla podporu 53 novým investičním projektům, což je téměř dvakrát více ve srovnání s rokem 2020. O investiční pobídku požádalo 36 společností, které přislíbily v České republice investovat 12,46 miliardy korun. Mezi žádostmi byly například přijaty i dvě žádosti na podporu rozšíření a založení technologického centra. „Nejvíce investičních projektů bylo dojednáno v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Tyto investice vytvoří napříč Českou republikou na 4 000 pracovních míst,“ dodává ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit Eva Jungmannová.

Podpora startupů
Více než dekádu CzechInvest podporuje startupy na národní úrovni. Jen za poslední rok tak podpořila 92 inovativních firem formou inkubace, mentoringem či asistencí při expanzi na zahraniční trh v rámci akceleračních programů CzechStarter, CzechMatch, CzechDemo nebo CzechAccelerator. V rámci těchto programů mohly firmy otestovat své podnikání na světových veletrzích nebo u partnerských zahraničních institucích v Silicon Valley, New Yorku či Londýně. Dalších 38 startupů zaměřených na kosmické technologie doposud prošlo inkubátorem ESA BIC Czech Republic s pobočkami v Praze a Brně, které provozuje agentura CzechInvest.

V CzechInvestu vznikl v minulém roce nový projekt ESA Ambasador, jehož úlohou je pomoci firmám se zapojením do kosmického sektoru. „Tento projekt logicky doplňuje kosmický inkubátor ESA BIC, který cílí na podporu startupů. ESA Ambasador má za úkol pracovat primárně s malými a středními firmami, představovat jim kosmické příležitosti, propojovat je s dalšími partnery a zvyšovat tak potenciál českého kosmického sektoru,” říká ředitelka Odboru Technologické inkubace Tereza Kubicová.

Rozvoj regionálního podnikatelského prostředí
V rámci rozvoje regionálního podnikatelského prostředí pracují zaměstnanci agentury na již na 3. generaci unikátního analytického nástroje Pasportizace podnikatelského prostředí. Pomocí strukturovaných rozhovorů s představiteli všech obcí s pověřeným obecním úřadem a vybranými zástupci firem vzniká souhrnná analýza, která definuje silná i slabá místa jednotlivých regionů, a také jejich rozvojový potenciál a konkurenční výhodu z pohledu kvality podnikatelského prostředí a investiční atraktivity. Mimo jiné tato analýza napomáhá při mapování nevyužívaných objektů, tzv. brownfieldů, kdy bylo v rámci pasportizace jen za minulý rok objeveno dalších 401 nových lokalit a následně zaznamenáno do Národní databáze brownfieldů.

O CzechInvestu
Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest