CzechTrade a ČVUT podpoří obnovu Ukrajiny pomocí chytré aplikace propojující poptávku a nabídku

Ukrajina

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Fakulta informačních technologií ČVUT a CzechTrade podepsali memorandum o spolupráci v projektu Poptávky a nabídky Ukrajina 2022. Společný projekt využije unikátní know-how partnerů, jehož cílem je efektivně, ekonomicky a digitálně podpořit obnovu ukrajinského podnikatelského prostředí. Projekt podporuje také Business klub Ukrajina vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Do projektu se zapojí i studenti ČVUT.

Využití algoritmů umělé inteligence včetně strojového překladu pro rychlou komunikaci a nalezení vhodného dodavatele na základě zadaných parametrů v aplikaci: tak bude fungovat nová aplikace vyvíjená Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Fakulty informačních technologií (FIT) ČVUT a CzechTrade.

Primárním záměrem je tuto plně digitální a uživatelsky přívětivou aplikaci postavenou na již existujícím informačně-technologickém prostředí CzechTradu využít při náročném procesu obnovy Ukrajiny, a to zejména její podnikatelské infrastruktury. Tím myslíme v první řadě ty nejzákladnější potřeby obyvatel: rekonstrukce obydlí, zásobování vodou, teplem, atp. Aplikace pomůže s využitím snadno dostupných zdrojů s vynaložením minimálních nákladů. Zároveň se jedná i o dobrou exportní příležitost pro české podnikatele.

„Pomoc obyvatelům Ukrajiny na ČVUT vnímáme jako samozřejmou. Je potřeba se již nyní připravit i na dobu po válce, kdy bude nutné na Ukrajině rychle obnovit infrastrukturu. Na CIIRC disponujeme značným know-how a máme zkušenosti s aplikacemi Průmyslu 4.0, jeví se mi tedy logické, že jsme projekt iniciovali“, říká ředitel CIIRC ČVUT Dr. Ondřej Velek. „Zapojí se nejen výzkumné týmy, ale také například Národní centrum Stavebnictví 4.0,“ dodává.

ciirc cvut

„Původně jsem přišel s mnohem širším plánem,“ říká Kryštof Šulc, výzkumník, který projekt na CIIRC ČVUT koordinuje. „Na základě komunikace s Business klubem Ukrajina na Ministerstvu průmyslu a obchodu a posléze s CzechTradem vykrystalizovalo, že se v této fázi soustředíme zejména na vývoj univerzální aplikace, která bude umět chytře propojit poptávku s nabídkou. Tento nápad ihned podpořili také prof. Olga Štěpánková a doc. Lenka Lhotská z CIIRC a doc. Marcel Jiřina, děkan FIT ČVUT, kteří tvoří naši expertní pracovní skupinu.“

Do projektu a rozvoje aplikace se zapojí také studenti, například v rámci hackatonů nebo rozvoje konkrétních částí projektu. „Studenti mají řadu kreativních nápadů a patří mezi generaci, která má digitální technologie přirozeně v sobě. Proto jejich neotřelý pohled může pomoci při volbě efektivních a jednoduchých řešení,“ říká doc. Marcel Jiřina, děkan FIT ČVUT. „Zároveň je to pro studenty příležitost, jak se zapojit do projektů přinášejících konkrétní výsledky a v tomto případě i s pozitivním přesahem.“

Aby dobrý nápad mohl uspět v praxi, bylo potřeba propojit se s někým, kdo se dobře orientuje v podnikatelském prostředí v České republice i na Ukrajině. To vše CzechTrade splňuje. „Na každým dnem měnící se situaci na Ukrajině je potřeba reagovat rychle! Není čas dlouze komunikovat poptávky a nabídky, ale okamžitě propojovat byznysová prostředí v reálném čase a pokrývat potřeby ukrajinské strany. Právě to nová aplikace umožní a efektně tak doplní náš program Export pro obnovu Ukrajiny, který jsme společně s dalšími partnery spustili a již od počátku konfliktu zpracováváme poptávky. Z vyplněných dotazníků na našem webu vidíme, že čeští podnikatelé mají velký zájem pomáhat a nabízí podporu z nejrůznějších oborů od stavebnictví po životní prostředí. Aplikace výrazně urychlí celý proces,“ doplňuje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

ADK

Reklama

Budoucímu úspěchu platformy, která spojí poptávku s nabídkou, nahrává i skutečnost, že od samého začátku je o projektu informováno a aktivně na něm spolupracuje i Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Projekt je také podpořen Business klubem Ukrajina – výkonným a inkluzivním nástrojem vlády pro komunikaci s českým podnikatelským prostředím.

„Vznik nástroje na propojování poptávky a nabídky velmi vítáme. Rekonstrukce Ukrajiny si vyžádá velkou míru technologické pomoci a koordinace. Vznik aplikace slibuje rychlý a efektivní přístup k pomoci pro ukrajinské občany, obce, firmy a jiné žadatele. Zároveň by měla přinést srozumitelný přehled míst, kde je potřeba pomoci a kde je možné rozvíjet know-how českých firem,“ říká Mgr. Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově.

V současné době čítá téměř 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna Testbedem pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. CIIRC ČVUT podporuje horizontální spolupráci mezi všemi částmi (fakultami a ústavy) ČVUT a otevírá prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími univerzitami, s Akademií věd ČR, s průmyslovými společnostmi a mezinárodními institucemi. CIIRC ČVUT vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm více než 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokážou se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural” je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems” je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě.

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 57 zemích na pěti kontinentech.

Zdroj zprávy: CzechTrade
czechtrade logo