CzechTrade – Export i přes pandemii roste

byznys

I navzdory nelehké situaci pokračuje exportní růst českých společností. Meziroční nárůst potvrzuje i agentura CzechTrade, která registruje za první kvartál letošního roku razantně vyšší zájem o služby od tuzemských firem. „Naše zahraniční kanceláře za toto období zpracovaly celkem 609 individuálních služeb pro 391 českých klientů. Jedná se celkem o více než dvojnásobek objemu služeb oproti stejnému období roku 2020. Růst zaznamenalo především Německo, o které projevilo zájem 103 společností,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Zahraniční obchod se drží v dobré kondici, a to i přes probíhající pandemii. Vývoz za první dva měsíce roku 2021 meziročně vzrostl o 1,1 % a pokračuje tak trend z konce roku 2020. Pozitivní vývoj byl ale také tlačen skokovým poklesem v druhém čtvrtletí 2020 a „doháněním“ realizovaných dodávek. Agentura CzechTrade registruje největší zájem o export do zemí Evropské unie, především těch sousedních, tedy Německa, Rakouska nebo Polska.

byznys

 

Česko zvyšuje vývoz high-tech produktů a technologií
„Je zřejmé, že v krizových dobách je pozornost českých exportérů soustředěna zejména na blízké trhy. Kromě zemí sousedících s Českou republikou byl největší zájem o služby ve Skandinávii, Velké Británii a zemích Beneluxu. Z mimoevropských destinací byla největší poptávka například o USA, Turecko nebo Ázerbájdžán. Výrazný růst registrujeme především ve vývozu IT technologií, ať už se jedná o chytrá řešení nebo vývoj aplikací s akcentem na e-commerce. Tento předmět podnikání, co do poptávky z české strany, postupně dotahuje dosud dominující strojírenství,“ konstatuje Radomil Doležal.

„Výrazně se zvýšil zájem o expanzi do Německa v segmentu inovativních a technologicky zaměřených firem, který meziročně narostl téměř o třetinu. Klienti zpravidla žádají kontakty na potenciální zákazníky a distributory a také informace o fungování trhu. Roste počet českých firem, které v Německu plánují založit vlastní pobočku. Tento trend svědčí o rostoucí kapitálové síle českých subjektů,“ vysvětluje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Německu Adam Jareš.

Zájem o česko-německý obchod v rámci Sourcing Day Tschechien je oproti loňsku trojnásobný
O tom, že zájem o přeshraniční obchodní spolupráci po měsících nejistot opět roste, svědčí i počet německých společností, které dodávky od českých exportérů poptávají při jednání během akce Sourcing Day Tschechien. Ta se bude na přelomu června a července kvůli pandemii konat podruhé online. Termínovanou sérii schůzek nákupčích s českými společnostmi každoročně organizuje CzechTrade společně se Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME). Letošní počet společností poptávajících české dodavatele je již teď oproti loňsku téměř trojnásobný, pro podnikatele je však stále otevřená možnost přihlášek.

„Sourcing Days pořádáme již 11. rokem a celkem se jich za tu dobu zúčastnily stovky českých firem. Jsou to akce, které výrazně pomáhají šetřit čas, ale především náklady oběma stranám potenciální spolupráce. Zahraničním firmám dokážeme na základě přesných požadavků vyselektovat užší výběr potenciálních dodavatelů, kteří splňují veškerá kritéria a certifikace a tím jim ušetřit čas. Českým společnostem pak zařizujeme přímé propojení se zahraničními nákupčími a díky profesionální přípravě s našimi experty zvyšujeme šance na zisk zakázky,“ říká Radomil Doležal.

Kromě Sourcing Days Tschechien se v nejbližších měsících uskuteční také Sourcing Days s partnery z Rakouska, Španělska či Kolumbie, kteří hledají dodavatele v oblastech, jako jsou například letectví, strojírenství či bižuterie. Případní zájemci z řad českých firem naleznou detailní údaje na webových stránkách agentury CzechTrade.

Zvuková příloha:
Citace ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Německu Adama Jareše (mp3, 1,05 MB)

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade