CzechTrade spouští nové služby. Cílem je prostřednictvím designu zvýšit konkurenceschopnost exportujících českých firem

design

Design Centrum CzechTrade zavádí nové služby pro firmy, které chtějí uspět v zahraničí. Cílem služeb je pomoci českým exportérům včas a správně definovat specifika, která mohou významně ovlivnit zájem o jejich výrobky na vybraných trzích a následně ověřit tržní potenciál aplikovaných design-inovací.

České firmy mají díky novým službám Design Trend Monitoring (DTM) a Tržní Potenciál Design-Inovace (TPDI) unikátní možnost využít know-how vybraných zahraničních kanceláří při navrhování konkurenceschopných produktů a včas odhalit bariéry vstupu nového produktu na zahraniční trh, ať už legislativní nebo kulturní, čímž se zvýší jejich šance uspět ve vybraném teritoriu.

design pix

 

„V dnešním globálním světě s neustále se měnícími trhy jsou na firmy a jejich výrobky kladeny stále vyšší požadavky ze strany zákazníků, kteří upřednostňují především kvalitní produkty s vysokou přidanou hodnotou. Ukazuje se, že úspěch výrobců nespočívá pouze v optimalizaci existujících procesů, ale zejména v inovacích a jejich efektivní prezentaci,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Prostřednictvím služby Design Trend Monitoring (DTM) budou zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a další odborníci systematicky pozorovat Account Executive nejrůznější trendy, technologie nebo jiné významné aktivity v oblasti produktového designu ve vybraném teritoriu, kam má firma ambice exportovat. To poskytne dostatek informací k vyhodnocení hlavních stanovisek, kterých můžou exportéři využít při design inovaci svého produktu a zvýšit tak šanci uspět na daném trhu.

design

 

„V případě, že potřebujeme využít širší znalosti pro zmapování trhu, je vhodné Design Trend Monitoring zkombinovat se službou Kompas, díky níž se dokážeme spojit přímo s významnými trendovými agenturami nebo institucemi a zprostředkovat firmě konzultace, kde společně proberou vše potřebné,“ říká Zuzana Sedmerová, vedoucí Design Centra CzechTrade.

V případě, že firma plánuje zahájit sériovou výrobu produktu s novým designem a vstoupit na zahraniční trh, je pro ni vhodná služba Tržní Potenciál Design-Inovace (TPDI). Jejím cílem je předem definovat všechna úskalí daného trhu, ať už se jedná o legislativní, psychologicko-sociální či kulturní, která mohou ovlivnit úspěšný prodej v zahraničí. Využít ji mohou firmy s produktem ve fázi prototypu nebo finálním výrobkem, jehož výroba byla zahájena před méně než šesti měsíci.

„V optimálním případě služba Tržní Potenciál Design-Inovace navazuje na službu Design Trend Monitoring. Díky iniciativě Design Credits mohou navíc malé a střední podniky získat dotaci na spolupráci s designérem z Adresáře designérů CzechTrade,“ vysvětluje Zuzana Sedmerová, vedoucí Design Centra CzechTrade a dodává: „O dotace až 200 tisíc Kč mohou firmy žádat do 31. července 2023.“

Více informací o nových službách včetně kontaktů na kompetentní pracovníky, kteří Vám podají podrobnější informace naleznete na webu Design Centra CzechTrade. Informace k iniciativě Design Credits naleznete zde.

Reklama

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade