Další dohoda o energetických úsporách. S MPO ji uzavřela PRE

K dobrovolné dohodě o úsporách energie s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) se připojila společnost Pražská energetika (PRE). Skupina tak počítá s tím, že bude do roku 2031 zvyšovat energetickou účinnost. Dohodu v pondělí v Praze podepsali vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček a předseda představenstva PRE Pavel Elis.

Havlíček

„Těší mě, že Pražská energetika smýšlí společensky odpovědně a připojila se k dobrovolné energetické dohodě, kterou jsme na MPO připravili,“ říká vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Věřím, že ochotu podílet se na udržitelné spotřebě energie a zvyšování energetické účinnosti projeví i další firmy.“

PRE se v dohodě mimo jiné zavazuje k tomu, že o tom, co oblasti energetických úspor a zvyšování energetické účinnosti dělá či dělat plánuje, bude informovat veřejnost. Efektivitu těchto aktivit chce firma také vyhodnocovat, tedy chce průběžně reportovat o tom, jakých úspor v konečné spotřebě energie dosáhla.

Havlíček

„V rámci svých podnikatelských aktivit se PRE hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a svojí činností se snaží přispívat ke zlepšování kvality života v regionu hlavního města Prahy,“ říká předseda představenstva PRE Pavel Elis a dodává: „Důležitou součástí firemní strategie je dekarbonizace. Snižování emisní stopy považujeme za svoji povinnost vůči dalším generacím. Věnujeme se řadě ekologických aktivit, podporujeme výrobu a prodej zelené elektřiny, značka PREekoproud získává stále více zákazníků. Podporujeme projekty energetických komunit a pracujeme na rozšíření portfolia vlastních výrobních kapacit obnovitelných zdrojů jak za podpory Evropských dotací, tak také čistě na komerčním základě.“

dohoda MPO

Česká republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnosti snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá to z evropské směrnice 2012/27 o energetické účinnosti. I proto MPO připravilo vzorovou podobu dobrovolné dohody k úsporám energie. Přidat se k ní mohou soukromé i veřejné subjekty. Jde o společné úsilí státu, organizací na trhu s energetickými službami a dalších podniků.

„Zapojené firmy dohodou mimo jiné ukazují, že jim záleží na životním prostředí a udržitelném rozvoji,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Dohody je možné uzavírat ihned. Stačí se seznámit se vzorovou podobou na webu MPO a obrátit se na nás s představou, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít. Po shodě nad konkrétním zněním může být uzavřena takřka obratem.“

Dohodu už podepsala řada energetických společností (skupin), konkrétně ČEZ, E.On, E.GD, Innogy a GasNet. A také společnosti ČD CARGO a Signify. PRE v rozsahu dnes podepsané dohody plánuje například v rámci projektu PREmium nabízet inovativní produkty a služby pro firemní zákazníky a pro zákazníky z veřejného sektoru. Projekty PREmium podporují efektivní využití energie, snižování energetické náročnosti a také snížení emisí CO2. PRE bude nadále rozvíjet nabídku elektřiny z obnovitelných zdrojů i těm nejmenším zákazníkům – domácnostem a spolu s tím i balíčky služeb vedoucích k dosahování úspor u zákazníků.

Skupina PRE má v současné době víc než 800 tisíc odběrných míst, jde tak o třetího největšího dodavatele elektřiny v České republice. Využívá moderní technologická řešení, v oblasti zavádění inovativních technologií a energetických úspor také poskytuje poradenství. V roce 2018 Skupina PRE distribuovala koncovým zákazníkům 5,9 TWh elektřiny na všech napěťových hladinách a vyrobila 35, 75 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo