Další investice do výroby pružinové oceli pro automobilový průmysl v ArcelorMittal Ostrava

ArcelorMittal

Ostrava 4. dubna 2017 – ArcelorMittal Ostrava investuje do přestavby chladicího lože pro řízené chlazení pružinové oceli na středojemné válcovně. Zakázku v hodnotě 80 milionů korun získala dceřiná společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava. Svým rozsahem i hodnotou patří projekt mezi největší dosud realizované zakázky v historii kunčické strojírny. Přestavba zajistí lepší vlastnosti pružinové oceli, která nachází uplatnění zejména v automobilovém průmyslu a nákladní přepravě. Výrobek s vysokou přidanou hodnotou vyvinula ostravská huť v loňském roce a vyrábí jej jako jediný podnik ArcelorMittal v Evropě.

ArcelorMittal

„Investice nám umožní dodávat na trh větší objem pružinové oceli, a je tak dalším krokem ve zvyšování podílu výrobků s vysokou přidanou hodnotou v naší produkci. Chceme si tak zajistil lepší konkurenceschopnost,“ říká Vijay Mahadevan1, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava.

Řízené chlazení umožní huti garantovat u plochých tyčí pro výrobu pružin maximální tvrdost, jakou požadují zákazníci, a dodávat tak na trh vyšší objemy tohoto výrobku. Výrobu pružinové oceli, která nachází uplatnění jako součást závěsného systému vozidel, zahájila ArcelorMittal Ostrava v loňském roce. Zavedení produkce tohoto nového výrobku s vysokou přidanou hodnotou si vyžádalo investici do středojemné válcovny ve výši více než 210 milionů korun.

ArcelorMittal

Komponenty jsme začali vyrábět na počátku letošního roku a na konci roku bude nové chladicí lože připraveno k odzkoušení. Projekt je časově náročný, protože se jedná o výrobu složitých strojírenských celků. Ty musíme s vysokou přesností instalovat v průběhu dvou 12hodinových odstávek chladicího lože měsíčně, určených pro běžnou údržbu, aby nebyl ovlivněn provoz a výroba válcovny,“ popisuje Radim Holoubek, obchodně-technický zástupce strojírny ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, který zásadním způsobem přispěl ke získání zakázky.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají více než 7000 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2016 činil 35 104 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Aby ještě více přispívala k trvale udržitelnému rozvoji, určila si 10 ukazatelů a s nimi spojené cíle, na jejichž plnění dohlíží nejvyšší vedení firmy. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a výrobně-opravárenským závodem. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Další významnou činností závodu jsou opravy elektrických strojů, výroba válců pro válcovny a tepelné zpracování strojírenských výrobků.

1[Vidžaj Mahadevan]
Zdroj zprávy