Další úspěch CZ PRES: Nová dohoda umožní jednodušší obchody mezi EU a Chile

Chile vlajka

Během českého předsednictví se podařilo dosáhnout politické shody na komplexní politické a obchodní dohodě mezi Evropskou unií (EU) a Chile. Jedná se o jednu z nejmodernějších a nejambicióznějších dohod, jakou EU vyjednala. Součástí této modernizované dohody je rozsáhlá obchodní část, která umožní jednoduší obchodování a investování mezi oběma stranami, odstraní cla a další poplatky a celkově prohloubí vzájemné vztahy.

„Chile je významný obchodní i strategický partner a my musíme dělat vše proto, abychom právě s takovýmito aktéry rozvíjeli naše obchodní vztahy. Mimo to je Chile významnou zemí i z hlediska jejich zásob kritických surovin, zejména lithia, které je nezbytné pro zajištění odolnosti Evropské unie v oblasti obchodu, ale i energetiky,“ říká k nově uzavřené dohodě ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Díky obchodnímu pilíři dohody se očekává navýšení EU exportu do Chile o 4,5 miliard euro. Zruší se 99,9 % cel a investoři budou mít stejné podmínky bez ohledu na to, zda jsou z EU či Chile. Exportérům bude usnadněno obchodovat i službami a digitálně, a zároveň dohoda pamatuje také na malé a střední podniky a význam udržitelnosti. Jelikož je obchodní část dohody ve výlučné pravomoci Evropské unie, nepodléhá ratifikaci členskými státy a exportéři tak budou moci brzy začít těžit z výhod dohody.

ADK

Reklama

Kromě ekonomických výhod, které dohoda přináší, je významná i z politického a strategického hlediska. Česká republika dlouhodobě podporuje diverzifikaci obchodních toků, a to zejména za účelem snížení závislosti na několika málo zemích a větší flexibilitě v případě krizí. Mimo to je také klíčová spolupráce s partnery a přítomnost v regionech, kde se svůj vliv snaží navyšovat nedemokratické země.

Česká republika si výše zmíněné vytyčila za jednu z pěti priorit českého předsednictví v Radě EU, a to pod heslem strategická odolnost evropské ekonomiky.

„Nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii mají obchodní dohody zásadní významu, protože zajistí konkurenceschopnost, přístup ke kritickým surovinám a mnoho dalších výhod, které jsou v kontextu dnešní geopolitické situace významnější než kdy jindy,“ zdůraznil ministr Síkela, který doplnil, že se Česko této agendě bude věnovat i po konci předsednictví v Radě EU.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo