Demo4Green pro malé i střední firmy

demogreen

Získejte 10 000 € a otestujte své řešení pro úsporu energie před uvedením na trh díky podpoře EIT Manufactruing. Jste malá a střední firma nebo start-up a máte nápad, jak snížit energetickou náročnost své výroby? Rádi byste si dané řešení ještě před jeho uvedením do praxe ověřili, využili rad našich expertů, a ještě získali podporu 10 000 euro? Pak je tato výzva právě pro vás!

demo4green

Testbed pro Průmysl 4.0 nabízí firmám možnost ověřit jejich inovativní řešení pro úsporu energie na výrobních linkách. V rámci otevřené výzvy projektu Demo4Green mohou firmy podávat své návrhy, přičemž vítězný návrh dostane na realizaci projektu 10 000 Euro od EIT Manufacturing.

Termín uzávěrky přihlášek: 31. srpna 2022
Více informací o výzvě

Testbed pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky je experimentální laboratoř zaměřující se na propojování výzkumu s aplikační sférou, realizaci prototypů a ověřování konceptů Průmyslu 4.0. Sem patří samozřejmě také digitalizace výroby, tedy sběr dat z výroby, jejich zpracování, a především pak analýza a hledání souvislostí a modelů chování. Díky tomu lze výrobní procesy optimalizovat, což může například znamenat snížit spotřebu elektrické energie při zachování objemu výroby.

Na optimalizaci spotřeby energie se Testbed zaměřuje právě v rámci projektu Demo4Green. Montážní linka, která se pro tento účel využívá, obsahuje dopravník a roboty na pěti robotických montážních stanicích. Pro každou stanici lze měřit spotřebu elektrické energie a lze také měřit spotřebu stlačeného vzduchu, který se na robotických stanicích používá. Díky tomu lze tedy stanovit například uhlíkovou stopu, kterou zanechá výroba konkrétního výrobku. Dlouhodobým sledováním spotřeby lze také stanovit typickou spotřebu energie (stlačený vzduch, elektřina) pro konkrétní výrobek a podle naučeného modelu následně sledovat odchylky, které mohou znamenat budoucí problém vedoucí třeba až k zastavení výroby.

Veškerý sběr dat probíhá přes OPC UA nebo MQTT do databáze, která běží na IT infrastruktuře Testbedu. Detailní popis využitých strojů a jejich možností, komunikačních rozhraní a dalších parametrů je na webových stránkách Testbedu.

Podobných úloh lze vymyslet celou řadu, což je vlastně předmětem otevřené výzvy projektu Demo4Green. Své nápady mohou firmy zpracovat dle stanovených pravidel do návrhu projektu. Skupina hodnotitelů Demo4Green vybere nejlepší projekt, který dostane již výše zmíněnou podporu 10 000 Euro.

Na realizaci projektu v  Testbedu má vítězná firma dva měsíce, přičemž výsledné řešení se bude posuzovat z ohledu na splnění cílů projektu. Ze strany Testbedu dostane firma pro realizaci projektu podporu formou až deseti hodin technických konzultací, finanční konzultace pro uvedení řešení na trh a propagaci řešení na stránkách a informačních kanálech NCP 4.0 a Testbedu pro Průmysl 4.0.

Další dvě firmy v pořadí získají individuální konzultaci k předloženým projektům s cílem nalézt způsob, jak navržené řešení transformovat buď do prototypu (například v Testbedu) nebo do reálného uplatnění v praxi.

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0
národní centrum průmyslu