Den otevřených dveří FEL ČVUT: Robopsi SPOT provedou středoškoláky technologiemi budoucnosti

Zájemci o studium elektrotechniky a informatiky budou mít opět příležitost seznámit se s technologiemi, které výrazně ovlivní způsob, jakým budeme pracovat, odpočívat či cestovat v následujících desetiletích. Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT zpřístupní v pátek 25. února 2022 během dne otevřených dveří svá pracoviště v Dejvicích a na Karlově náměstí.

Od autonomně řízených formulí, robotů a dronů přes kyberbezpečnost, vývoj aplikací pro virtuální realitu a biomedicínu až po telekomunikační sítě, alternativní energetické zdroje či zařízení pro kosmický program. Všechny tyto technologické trendy mohou studenti a studentky na FEL nejen studovat, ale také se zapojit do jejich vývoje. A to neobvykle brzy, už během bakalářského studia. Díky tomu, že fakulta vyniká příznivým poměrem osmi studujících na jednoho vyučujícího, mají vyučující čas a prostor se svým studentům nadstandardně věnovat a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.

„Program dne otevřených dveří pro uchazeče a uchazečky o bakalářské studium jsme připravili tak, aby se mohli v tříhodinových blocích seznámit nejen se špičkovými technologiemi v našich laboratořích, ale také se svými budoucími kolegy z řad vyučujících a studentů a studentek. Vedle prohlídky pracovišť v našich kampusech v Dejvicích a na Karlově náměstí zájemce čekají prezentace o bakalářském studiu a přijímacím řízení, při kterých budou mít možnost s vyučujícími a studujícími osobně probrat, jak vypadá studium jednotlivých studijních programů a jaké jsou možnosti budoucího uplatnění,“ uvedla doc. Veronika Sobotíková, proděkanka Fakulty elektrotechnické ČVUT pro bakalářské studium.

Tříhodinové programové bloky proběhnou souběžně v Dejvicích a na Karlově náměstí od 8.30 a 13.00 hodin. Z důvodů protiepidemických opatření se studenti budou po fakultě pohybovat po skupinkách, a je proto potřeba se na den otevřených dveří předem registrovat prostřednictvím webu studuj.FEL.cvut.cz. Tento nový web pro uchazeče a uchazečky o studium na FEL představuje jednotné kontaktní místo, na kterém zájemci naleznou všechny aktuální informace o přijímacím řízení a studiu.

K účasti na dnu otevřených dveří má středoškolačky a středoškoláky inspirovat upoutávka ve formě videa, ve kterém hraje důležitou roli kráčející robot SPOT. Výzkumné týmy Fakulty elektrotechnické ČVUT pro tyto roboty vyvíjejí pokročilé softwarové nástroje, které mají “robopsům” v budoucnu umožnit, aby se bezpečně pohybovali mezi lidmi.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut