Den otevřených dveří Národního centra Průmyslu 4.0 je zpět

ciirc

Po více než dvouleté pauze způsobené pandemií se na konci dubna opět konal Den otevřených dveří NCP4.0 a Testbedu pro Průmysl 4.0 určený partnerům Centra a odborné veřejnosti. DOD NCP4.0 bylo součástí akcí konaných pod hlavičkou RICAIP DAYS 2022, které doprovázely slavnostní znovuotevření výzkumného pracoviště Testbedu pro Průmysl 4.0, součást evropského Výzkumného a inovačního centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP, po náročné technologické přestavbě.

Program Dne otevřených dveří zahájil vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík, který představil výzkumnou infrastrukturu Testbedu pro Průmysl 4.0, jakožto součást evropského výzkumného centra RICAIP, a jeho přínos pro české průmyslové společnosti. Zároveň vyzdvihl ekosystém vysokých škol, průmyslových společností a dalších institucí, který funguje v rámci Národního centra Průmyslu 4.0 a svou činností pomáhá se šířením a zaváděním principů Průmyslu 4.0 do praxe.

sejkot

V úvodu vystoupil také místopředseda Představenstva NCP4.0 a proděkan pro spolupráci s průmyslem z VŠB-TU Ostrava, Petr Šimoník, a ředitel NCP4.0 Jaroslav Lískovec. Dále patřilo slovo partnerům Centra, kteří dlouhodobě a intenzivně spolupracují s NCP4.0 jako CzechInvest a společnosti Deloitte a Česká spořitelna.

Velký prostor patřil samozřejmě představení testbedů, které jsou součástí výzkumného centra RICAIP a jejichž infrastruktura pomáhá demonstrovat důležitost a přínosy zavádění technologií P4.0 do výroby a do praxe. Pavel Burget a Petr Kolář představili laboratoře Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT, Pavel Václavek představil testbed na CEITEC VUT v Brně a Petr Šimoník uvedl testbed na VŠB TUO v Ostravě.

sejkot

Na závěr vystoupili zástupci společností T-mobile, Škoda Auto a Siemens, kteří blíže představili vybrané technologie umístěné v Testbedu pro Průmysl 4.0 a podtrhli tak důležitost digitalizace průmyslové výroby a konceptu Průmyslu 4.0.

Odpoledne měli hosté možnost navštívit nově otevřený testbed, který na dvou podlažích Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ukazuje to nejnovější z technologií moderní průmyslové výroby. O komentované prohlídky byl velký zájem a vyhrazený čas zdaleka nestačil na to, aby se každý mohl zastavit a vyptat na to, co ho na technologiích zajímalo. Akci moderoval, jako vždy výborný, Aleš Vlk, zakladatel portálu Vedavyzkum.cz.

sejkot

Vybrané prezentace z Dne otevřených dveří NCP4.0 ke stažení:

CzechInvest – Partner NCP4.0 pro digitalizaci SME
Jakub Hájek – Ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků CzechInvest

DigiAudit – nástroj pro analýzu digitální zralosti firem
Lubomír Kristek – Konzultant NCP4.0

Služby pro digitální transformaci
Milan Kulhánek – Partner, poradenské služby Deloitte

Představení Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT – Laboratoř pro robotiku a flexibilní výrobu
Pavel Burget – Ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

Představení Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT – Laboratoř pro robotiku a výrobní technologie
Petr Kolář – Zástupce vedoucího oddělení Průmyslová výroba a automatizace CIIRC ČVUT

Představení testbedu CEITEC VUT v Brně
Pavel Václavek – Vedoucí výzkumné skupiny, Koordinátor výzkumné oblasti CEITEC VUT v Brně

Představení testbedu VŠB-TU Ostrava
Petr Šimoník – Proděkan pro spolupráci s průmyslem, FEI VŠB TUO

Privátní 5G mobilní sítě: Přínos privátních mobilních sítí k digitalizaci a automatizaci v průmyslu
Jan Hirš – Manažer domény Industry 4.0 T-mobile

Možnosti rozšíření výrobních strojů o inteligentní vrstu: Příklady využití nových technologií pro vyšší efektivitu a nové funkce na delta robotu v Testbedu
Tomáš Froněk – Head of Factory Automation Siemens

Autor: Alena Nessmithová, NCP4.0

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0
národní centrum průmyslu