Den otevřených dveří v Testbedu pro průmysl 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0

Národní centrum průmyslu 4.0 a Testbed pro Průmysl 4.0 Vám otevře své dveře dne 29. 1. 2018. Akce je určena především pro zástupce malých a středních podniků. Z kapacitních důvodů nebude umožněn vstup bez potvrzené registrace.

Termín konání: 29. 1. 2018 od 12:30 hodin
Místo konání: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (Vchod B)
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Česká republika

Program
Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0
29. 1. 2018 | 9:00 – 17:00

9:00 – 11:00
Prohlídka Testbedu pro studenty (registrované skupiny)

12:30 Příchod hostů
13:00 – 14:00 Úvodní slovo – prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ředitel CIIRC
Národní centrum Průmyslu 4.0 – Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí NCP 4.0
Testbed pro Průmysl 4.0 – Ing. Pavel Burget, Ph.D., vedoucí Testbed
Představení a prezentace hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0

14:00 – 17:00 Prohlídka jednotlivých částí Testbedu s komentářem
Stánky partnerů NCP 4.0
Individuální konzultace se zástupci NCP 4.0, Testbedu a partnerů NCP 4.0
Robotický bar / občerstvení

Podrobnosti naleznete na stránkách Národního centra Průmyslu 4.0. Najdete tam i elektronický registrační formulář, který je pro účast na akci nutné včas vyplnit.